ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mummer

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mummer-, *mummer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mummer(n) นักแสดงละครใบ้, Syn. actor, pantomimist
mummery(n) การแสดงละครใบ้, Syn. amusement, performance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mummer(มัม'เมอะ) n. ผู้สวมหน้ากากหรือเครื่องแต่งกายแปลก ๆ ,นักแสดง,ผู้แสดงละครใบ้โบราณที่คล้ายการสวดคฤหัสถ์, Syn. pantomimist
mummery(มัม'เมอรี) n. การแสดงของmummer (ดู) ,พิธีหรือการแสดงที่แปลก ๆ หรือโอ้อวด

CMU English Pronouncing Dictionary
MUMMERT M AH1 M ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mummer (n) mˈʌmər (m uh1 m @ r)
mummers (n) mˈʌməz (m uh1 m @ z)
mummery (n) mˈʌməriː (m uh1 m @ r ii)
mummeries (n) mˈʌmərɪz (m uh1 m @ r i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mummer
   n 1: an actor who communicates entirely by gesture and facial
      expression [syn: {mime}, {mimer}, {mummer}, {pantomimer},
      {pantomimist}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top