ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

multiprogramming

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -multiprogramming-, *multiprogramming*, multiprogramm
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
multiprogrammingการทำงานแบบหลายโปรแกรมมัลติโปรแกรมมิงหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวสามารถทำโปรแกรมพร้อมกันได้มากกว่า 2 โปรแกรมขึ้นไป เช่น ในขณะที่อ่านโปรแกรมหนึ่งเข้าไปเก็บ หน่วยประมวลผลก็ประมลผลข้อมูลของอีกโปรแกรมหนึ่งไปพร้อม ๆ กัน และหน่วยแสดงผลก็อาจแสดงผลที่ได้รับจากการทำโปรแกรมก่อนหน้านั้น (อันที่จริง ไม่ใช่การประมวลผลโปรแกรมพร้อมกัน เพียงแต่หน่วยต่าง ๆ ทำงานพร้อม ๆ กัน เท่านั้น)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
multiprogrammingการทำงานแบบหลายโปรแกรม, มัลติโปรแกรมมิง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マルチプログラミング[maruchipuroguramingu] (n) {comp} multiprogramming; multiprograming [Add to Longdo]
多重プログラミング[たじゅうプログラミング, tajuu puroguramingu] (n) {comp} multiprogramming [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マルチプログラミング[まるちぷろぐらみんぐ, maruchipuroguramingu] multiprogramming [Add to Longdo]
多重プログラミング[たじゅうプログラミング, tajuu puroguramingu] multiprogramming [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  multiprogramming
      n 1: the execution of two or more computer programs by a single
           computer [syn: {multiprogramming}, {concurrent execution}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top