ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

muffle

M AH1 F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -muffle-, *muffle*
English-Thai: Longdo Dictionary
muffler(n) ท่อไอเสีย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muffle(vt) ห่อหุ้มหรือปกปิดอย่างหนาแน่น, Syn. shroud
muffled(adj) ซึ่งได้ยินไม่ชัด
muffler(n) สิ่งห่อหุ้ม
muffle up(phrv) ห่อหุ้มด้วยผ้า, See also: ปิดคลุมด้วยผ้า
muffle up(phrv) เอาผ้าอุดให้เงียบ
muffle up(phrv) เงียบ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. shut up
muffle up(phrv) สวมเสื้อผ้าที่อุ่น, Syn. bundle up, wrap up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
muffle(มัฟ'เฟิล) vt. หุ้มห่อคอหรือใบหน้า (เพื่อกันหนาวหรือเพื่อเป็นที่บัง) ,ห่อหุ้มเพื่อป้องกันเสียง,อุดเสียง,ระงับเสียง n. สิ่งที่ห่อหุ้มดังกล่าว,เสียงที่ถูกอุดหรือระงับ, Syn. swathe
muffler(มัฟ'เฟลอะ) n. ผ้าพันคออย่างหนา,สิ่งที่ใช้อุดหรือระงับเสียง,เครื่องอุดหรือเก็บเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
muffle(vt) พัน,คลุม,หุ้ม,ปกปิด,ระงับ
muffler(n) ผ้าพันคอ,ถุงมือ,เครื่องเก็บเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mufflerกระบอกลดเสียง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mufflerหม้อพัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
muffler(n) ท่อไอเสียรถยนต์

CMU English Pronouncing Dictionary
MUFFLE M AH1 F AH0 L
MUFFLED M AH1 F AH0 L D
MUFFLER M AH1 F L ER0
MUFFLES M AH1 F AH0 L Z
MUFFLEY M AH1 F L IY0
MUFFLERS M AH1 F L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
muffle (v) mˈʌfl (m uh1 f l)
muffled (v) mˈʌfld (m uh1 f l d)
muffler (n) mˈʌflər (m uh1 f l @ r)
muffles (v) mˈʌflz (m uh1 f l z)
mufflers (n) mˈʌfləz (m uh1 f l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Muffelofen {m}muffle kiln [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くぐもった声[くぐもったこえ, kugumottakoe] (n) muffled voice [Add to Longdo]
マフラー[mafura-] (n) muffler (garment, vehicle); scarf; (P) [Add to Longdo]
巻き物;巻物;巻きもの[まきもの, makimono] (n) (1) (usu. 巻(き)物) scroll; rolled book; makimono; (2) (usu. 巻きもの) scarf; muffler; stole; (3) (usu. 巻きもの) (See 巻き寿司・まきずし) sushi made rolled in nori seaweed with a core of filling [Add to Longdo]
含み声[ふくみごえ, fukumigoe] (n) muffled voice [Add to Longdo]
襟巻き(P);襟巻[えりまき, erimaki] (n) muffler; scarf; comforter; (P) [Add to Longdo]
首巻き;首巻;頸巻き;頸巻;頚巻き;頚巻;首まき[くびまき, kubimaki] (n) (See 襟巻) comforter; muffler; neckerchief; scarf; neckwear [Add to Longdo]
消音器[しょうおんき, shouonki] (n) (car) muffler; (piano) damper pedal; (gun) silencer [Add to Longdo]
声を殺す[こえをころす, koewokorosu] (exp,v5s) to muffle one's voice; to speak (or sob, etc.) quietly [Add to Longdo]
曇らす[くもらす, kumorasu] (v5s,vt) to encloud; to make dim; to make dull; to tarnish; to obscure; to darken; to muffle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 muffle
   n 1: a kiln with an inner chamber for firing things at a low
      temperature
   v 1: conceal or hide; "smother a yawn"; "muffle one's anger";
      "strangle a yawn" [syn: {smother}, {stifle}, {strangle},
      {muffle}, {repress}]
   2: deaden (a sound or noise), especially by wrapping [syn:
     {muffle}, {mute}, {dull}, {damp}, {dampen}, {tone down}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top