ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moveable

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moveable-, *moveable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moveable(adj) ที่เคลื่อนที่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moveable(มู'วะเบิล) adj. เคลื่อนไหวได้,เคลื่อนที่ได้,ไม่อยู่กับที่,เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ n. เครื่องเรือนที่สามารถถูกทำให้เคลื่อนที่ได้, See also: movables n. สังหาริมทรัพย์
immoveable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability, immovableness n. immovably adv. คำที่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
moveable(adj) เคลื่อนไหวได้,เคลื่อนย้ายได้,ไม่อยู่กับที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แท่นลา[thaenlā] (n) EN: rectangular moveable base

Japanese-English: EDICT Dictionary
可動[かどう, kadou] (n,adj-no) mobile; moveable [Add to Longdo]
取り外しのできる[とりはずしのできる, torihazushinodekiru] (exp,v1) moveable; removeable; demountable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moveable
   adj 1: capable of being moved or conveyed from one place to
       another [syn: {movable}, {moveable}, {transferable},
       {transferrable}, {transportable}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top