ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

move over

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -move over-, *move over*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
move over(phrv) เลื่อนไป, See also: ขยับไป, กระเถิบไป, Syn. shove over

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
move overCould you move over a little?
move overCould you move over a little. Oh, sorry. I didn't realize I was taking up so much space.
move overIf you would move over, there would be room for everyone.
move overI said move over, honey.
move overMove over a little if you please.

Japanese-English: EDICT Dictionary
振り替える;振りかえる;振替える[ふりかえる, furikaeru] (v1,vt) to change (e.g. a bill); to transfer (e.g. money); to switch over; to move over [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 move over
   v 1: move in order to make room for someone for something; "The
      park gave way to a supermarket"; "`Move over,' he told the
      crowd" [syn: {move over}, {give way}, {give}, {ease up},
      {yield}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top