ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mournful

M AO1 R N F AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mournful-, *mournful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mournful(adj) เศร้าโศก, See also: เสียใจ, Syn. sorrowful, sad, grievous, doleful, Ant. cheerful, joyous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mournful(มอร์น'ฟูล) adj. เศร้าโศก,เสียใจ,เกี่ยวกับการไว้ทุกข์ให้คนตาย,มืดมน,ไม่สดใส., See also: mournfully adv. mournfulness n., Syn. sorrowful, Ant. cheerful

English-Thai: Nontri Dictionary
mournful(adj) เศร้าโศก,โศกเศร้า,เสียใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอาลัย(n) miss, See also: mournfulness, ruefulness, Syn. ความระลึกถึง, Example: ความอาลัยในการจากไปของเพื่อนที่ต้องมาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทำให้เขาต้องหลั่งน้ำตา, Thai Definition: การระลึกถึงด้วยความมีเยื่อใย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละห้อย[lahøi] (adv) EN: woefully ; wistfully ; mournfully ; with a melancholy ; with a sad look
เศร้าสลด[sao salot] (v) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful
โศก[sōk] (adj) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful  FR: triste ; sinistre

CMU English Pronouncing Dictionary
MOURNFUL M AO1 R N F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mournful (j) mˈɔːnfəl (m oo1 n f @ l)
mournfully (a) mˈɔːnfəliː (m oo1 n f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāo, ㄒㄧㄠ, / ] mournful; desolate; surname Xiao, #6,432 [Add to Longdo]
悲切[bēi qiè, ㄅㄟ ㄑㄧㄝˋ, ] mournful, #60,376 [Add to Longdo]
悲恸[bēi tòng, ㄅㄟ ㄊㄨㄥˋ, / ] mournful, #61,903 [Add to Longdo]
悲戚[bēi qī, ㄅㄟ ㄑㄧ, ] mournful, #62,099 [Add to Longdo]
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, / ] mournful; sad; grieved; sorry, #95,467 [Add to Longdo]
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, ] mournful; uncertain, #803,145 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀調[あいちょう, aichou] (n) plaintive; mournful melody; minor key [Add to Longdo]
心悲しい;うら悲しい[うらがなしい, uraganashii] (adj-i) sad; mournful; melancholy; sorrowful [Add to Longdo]
沈痛[ちんつう, chintsuu] (adj-na) grave; sad; mournful; sorrowful; pensive [Add to Longdo]
悲歌[ひか, hika] (n,vs,adj-no) elegy; dirge; mournful melody [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mournful
   adj 1: expressing sorrow [syn: {mournful}, {plaintive}]
   2: filled with or evoking sadness; "the child's doleful
     expression"; "stared with mournful eyes"; "mournful news"
     [syn: {doleful}, {mournful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top