ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mount

M AW1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mount-, *mount*
English-Thai: Longdo Dictionary
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mount(vt) ขึ้น (ม้า, เขา, บันได), Syn. climb, ascend
mount(vt) เพิ่มขึ้น, See also: พอกพูน, Syn. increase, rise, ascend, Ant. decrease, reduce
mount(vt) ติด (ภาพ), See also: ตั้ง ปืนใหญ่, จัดตั้ง, Syn. fix, puton
mount(vt) นำออกแสดง, See also: จัดแสดง, Syn. organize
mount(n) สิ่งที่ใช้ติดหรือตั้ง เช่น กระดาษติดภาพ
mount(n) ม้า, Syn. horse
mount(n) ภูเขา, See also: เนินเขา, เขา, Syn. mountain, hill
Mounty(n) ตำรวจม้าในแคนาดา, Syn. Mountie
mounted(adj) ซึ่งตั้งอยู่, See also: ซึ่งนั่งอยู่, ซึ่งขี่ม้าอยู่, Syn. seated, riding, Ant. afoot, unhorsed
mounter(n) ผู้ปีน, See also: ผู้ขึ้นขี่ม้า, ผู้ลุกขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mount(เมาน์ทฺ) v.,n. (การ) ขึ้น,ปีนขึ้น,ลุกขึ้น,ขึ้นม้า,ยกขึ้น,ตั้งปืนใหญ่,วางยาม,ติดภาพ,ติดตัวอย่าง,เตรียมตัวอย่างเพื่อส่องกล้องจุลทรรศน์,เตรียมส่องกล้องจุลทรรศน์,สิ่งค้ำจุน,เนินเขา,ภูเขา, See also: mountable adj.
mountain(เมา'เทิน) n. ภูเขา adj. เกี่ยวกับภูเขา, Syn. mount
mountain lion =cougar(ดู)
mountain rangen. เทือกเขา,บริเวณที่ราบสูง (โดยทั่วไปตั้งแต่ 2000 ฟุตขึ้นไป)
mountaineer(เมาทะเนียร์') n. ผู้อาศัยอยู่ตามภูเขา,นักขึ้นเขา,นักไต่เขา vi. ขึ้นเขา,ไต่เขา
mountainous(เมา'เทินเนิส) adj. เต็มไปด้วยภูเขา,เกี่ยวกับ ภูเขา,ใหญ่โตและสูง, Ant. flat
mountebank(เมาทฺ'แบงคฺ) n. คนหลอกลวง,หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ,กำมะลอ. vi. ประกาศชวนเชื่อดังกล่าว,หลอกลวง., See also: mountebankery n., Syn. quack, charlatan
mounted(เมา'ทิด) adj. บนหลังม้า,ซึ่งขี่ม้าอยู่,เกี่ยวกับทหารม้า
altai mountains(แอลไท'-, อาล' ไท-) ชื่อเทือกเขา Altai., Syn. Altaian
amount(อะเมานทฺ') n. จำนวน, ปริมาณ, รวมทั้งหมด, ค่าเต็ม, จำนวนเงิน,สรุปความ. -vi. รวมเป็น,มีค่าเท่ากับ, Syn. total, sum

English-Thai: Nontri Dictionary
mount(n) ภูเขา,ยอดเขา,เนินเขา
mount(vi, vt) ขึ้น,ขี่,ติด,ปิด,เพิ่มขึ้น,ลุกขึ้น
mountain(n) ภูเขา,ดอย,เขา
MOUNTAIN mountain range(n) ทิวเขา,เทือกเขา,บริเวณที่ราบสูง
mountaineer(n) ชาวเขา,นักปีนเขา,นักไต่เขา
mountainous(adj) มีภูเขามาก,สูง,ใหญ่โต
mountebank(n) ตัวตลก,คนหลอกลวง,นักเล่นกล,หมอเถื่อน
mounting(n) การขึ้น,การขึ้นขี่
amount(n) ผลรวม,จำนวน,ปริมาณ
amount(vi) มีราคา,รวมเป็น,รวมเงิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mountใส่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mountใส่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mountainภูเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mountain building; orogenesis; orogeny; tectogenesisการก่อเทือกเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mountain of accumulationภูเขาสะสม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mountain sicknessการเมาเหตุขึ้นเขาสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mountingการติดตั้ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mounting ringวงแหวนติดตั้ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mountวางบนแผ่นกระจก [การแพทย์]
Mountainภูเขา, Example: พื้นที่ที่มีระดับสูงขึ้นจากบริเวณรอบ ๆ ตั้งแต่ 600 ม. ขึ้นไป และมีความลาดชันสูง [สิ่งแวดล้อม]
Mountain barometerบารอมิเตอร์ภูเขา [อุตุนิยมวิทยา]
Mountain breezeลมภูเขา [อุตุนิยมวิทยา]
Mountain ecologyนิเวศวิทยาภูเขา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mountain peopleชาวเขา [TU Subject Heading]
Mountain Pit Viperงูหางแฮ่มภูเขา [การแพทย์]
Mountaineeringการไต่เขา [TU Subject Heading]
Mountaineeringการไต่เขา [การแพทย์]
Mountaineering accidentsอุบัติเหตุจากการไต่เขา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mountAccess to the mountaintop is difficult.
mountAccording to an expect, neither mountaineering nor skiing is dangerous.
mountAfter six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.
mountAll the snow on the mountain has disappeared.
mountA man named Carlos came to a mountain village looking for that old man.
mountA monster lay on a rock near the top of the mountain.
mountA mountain fire broke out and burnt the forest.
mountA new tunnel has been dug through the mountain.
mountAt last they reached the top of the mountain.
mountAt length we reached the top of the mountain.
mountAt one time I lived alone in the mountains.
mountA tunnel has been bored through the mountain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภู(n) mountain, Syn. ภูเขา, เขา, คีรี, พนม, สิงขร, ไศล, Example: ยิ่งใกล้วันเดินทางเขาก็ยิ่งจินตนาการถึงสีสันของดอกไม้บนภูสูงแถบเหนือสุดของประเทศ, Count Unit: ลูก, Thai Definition: เนินที่สูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น
ภูธร 2(n) mountain, Syn. ภูเขา, Count Unit: ลูก, Notes: (สันสกฤต)
ภูผา(n) rocky mountain, See also: mountain, Syn. เขาหิน, ภูเขา, ภูธร, Example: แพะภูเขาชอบอยู่บริเวณภูผา, Count Unit: ลูก
มหิธร(n) mountain, Syn. ภูเขา, Notes: (สันสกฤต)
เทือกเขา(n) mountain range, See also: range of hills, chain of mountains, Syn. แนวเขา, Example: แม่น้ำปิงมีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาแดนลาวในเขตจังหวัดเชียงใหม่, Thai Definition: แนวเขาที่ต่อเนื่องกันไปเป็นพืด
ภูเขา(n) mountain, See also: mount, fell, hill, alp, Syn. ภูผา, ขุนเขา, คีรี, เทือกเขา, Example: ภาพภูเขาที่เคยเขียวชอุ่มกลับเป็นเขาหัวโล้นไปหมดแล้ว, Count Unit: ลูก, Thai Definition: เนินที่นูนสูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น, เขาขนาดใหญ่หรือสูง
เขา(n) mountain, See also: hill, Syn. ภูเขา, เทือกเขา, แนวเขา, ขุนเขา, Example: ในที่สุดนักเดินป่าก็ข้ามเขาลูกนั้นสำเร็จ, Count Unit: ลูก, Thai Definition: เนินที่นูนสูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น
เขตภูเขา(n) highland, See also: mountain area, Example: ผู้ที่อาศัยในเขตภูเขาเรียกว่าชาวเขา, Count Unit: เขต, Thai Definition: พื้นที่ที่เต็มไปด้วยเนินนูนสูงเด่นหรือที่มีภูเขาอยู่รวมกันหลายลูก เป็นต้น
พนม(n) mountain, See also: hill, Syn. ภูเขา, Example: ท่านได้พำนักอยู่ณเมืองนครนัยว่าเป็นถ้ำขุนเขา พนม และได้ถึงแก่มรณกรรมในบรรพชิตเพศ, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลักษณะของสิ่งที่เป็นพุ่มยอดแหลมอย่างดอกบัวตูม, ภูเขา
ม้าเร็ว(n) messenger, See also: mounted scout, Syn. ผู้ส่งจดหมาย, ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว, Example: ม้าเร็วแจ้งว่าข้าศึกเดินทัพมาทางด่านพระเจดีย์สามองค์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนขี่ม้าซึ่งกองทัพจัดไว้สำหรับสืบเหตุการณ์ข่าวคราวของข้าศึก แล้วต้องรีบมาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในกองทัพของตน, Notes: (โบราณ), (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพต[banphot] (n) EN: hill ;peak ; mount ; mountain  FR: mont [m] ; montagne [f]
ชาวดอย[chāo døi] (n, exp) EN: mountain people
ชาวเขา[chāokhao] (n) EN: hill tribe ; mountaineer  FR: montagnard [m]
ช่องเขา[chǿngkhao] (n) EN: mountain pass
ได้เงินเดือน ละ ...[dāi ngoen deūoen la ...] (v, exp) EN: earn ... (+ amount) a month  FR: gagner ... (+ chif.) par mois
ดอย[døi] (n) EN: mount ; mountain ; hill  FR: colline [f] ; mont [m] ; montagne [f]
ดอยอินทนนท์[Døi Inthanon] (n, prop) EN: Mount Inthanon
ฝ่าฟัน[fāfan] (v) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties  FR: se bagarrer ; lutter pour
ฟันฝ่า[fanfa] (v) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount  FR: lutter contre
ห่า[hā] (n) EN: shower of rain ; amount of rain

CMU English Pronouncing Dictionary
MOUNT M AW1 N T
MOUNTZ M AW1 N T S
MOUNTS M AW1 N T S
MOUNTED M AW1 N T AH0 D
MOUNTED M AW1 N T IH0 D
MOUNTJOY M AW1 N T JH OY2
MOUNTING M AW1 N T IH0 NG
MOUNTAIN M AW1 N T AH0 N
MOUNTIES M AW1 N T IY0 Z
MOUNTIES M AW1 N IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mount (v) mˈaunt (m au1 n t)
mounts (v) mˈaunts (m au1 n t s)
Mountie (n) mˈauntiː (m au1 n t ii)
mounted (v) mˈauntɪd (m au1 n t i d)
Mounties (n) mˈauntɪz (m au1 n t i z)
mountain (n) mˈauntɪn (m au1 n t i n)
mounting (v) mˈauntɪŋ (m au1 n t i ng)
mountains (n) mˈauntɪnz (m au1 n t i n z)
mountebank (n) mˈauntɪbæŋk (m au1 n t i b a ng k)
mountaineer (n) mˌauntɪnˈɪəʳr (m au2 n t i n i@1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shān, ㄕㄢ, ] mountain; hill; CL:座[zuo4]; surname Shan, #765 [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, / ] mountain pass; to close; to shut; to turn off; to concern; to involve; surname Guan, #1,700 [Add to Longdo]
[mài, ㄇㄞˋ, / ] mountain range; pulse, #5,123 [Add to Longdo]
山区[shān qū, ㄕㄢ ㄑㄩ, / ] mountain area, #5,308 [Add to Longdo]
[lǐng, ㄌㄧㄥˇ, / ] mountain range, #6,306 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, / ] mountain, #10,877 [Add to Longdo]
山路[shān lù, ㄕㄢ ㄌㄨˋ, ] mountain road, #11,201 [Add to Longdo]
山村[shān cūn, ㄕㄢ ㄘㄨㄣ, ] mountain village, #13,758 [Add to Longdo]
山头[shān tóu, ㄕㄢ ㄊㄡˊ, / ] mountain top, #15,761 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] mountainous, #20,325 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berg {m} | Berge {pl}mount | mounts [Add to Longdo]
Omeihäherling {m} [ornith.]Mount Omei Liocichla [Add to Longdo]
Buntkopf-Papageiamadine {f} [ornith.]Mount Katanglad Parrot Finch [Add to Longdo]
Prachtatzel [ornith.]Mount Apo King Starling [Add to Longdo]
Ätna {m}Mount Etna [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Mountain(n) ภูเขา หุบเขา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
うんと[unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort [Add to Longdo]
お山;御山[おやま;みやま(御山)(ok), oyama ; miyama ( o yama )(ok)] (n) (hon) (pol) (fam) (See 山・やま・1) mountain [Add to Longdo]
お山の大将;御山の大将[おやまのたいしょう, oyamanotaishou] (n) king of the castle; king of the mountain [Add to Longdo]
がた落ち[がたおち, gataochi] (n,vs) (value or amount) plummeting [Add to Longdo]
この位;此の位[このくらい;このぐらい, konokurai ; konogurai] (n,adv) (uk) (See これ位) this much; this amount [Add to Longdo]
これ位;此れ位;是位[これくらい;これぐらい, korekurai ; koregurai] (n,adv) (See この位) this much; this amount [Add to Longdo]
たんと[tanto] (adv) (1) (on-mim) (See たくさん) (poss. Kansai dialect) many; much; a great amount; (2) excessive amount [Add to Longdo]
ちっとやそっと[chittoyasotto] (exp) small amount; bit; smidgen [Add to Longdo]
となる[tonaru] (exp) (See になる) to become; to amount to [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オートマウント[おーとまうんと, o-tomaunto] automount [Add to Longdo]
トラフィック量[トラフィックりょう, torafikku ryou] traffic load, traffic amount [Add to Longdo]
ヘッドマウンテッド[へっどまうんてっど, heddomaunteddo] head-mounted (display, for VR) [Add to Longdo]
マウンテンフレーム[まうんてんふれーむ, mauntenfure-mu] mounting frame [Add to Longdo]
マウンテンレール[まうんてんれーる, mauntenre-ru] mounting rail [Add to Longdo]
マウント[まうんと, maunto] mount (vs) [Add to Longdo]
マウント処理[マウントしょり, maunto shori] mount(ing) process [Add to Longdo]
リモートマウント[りもーとまうんと, rimo-tomaunto] remote mount [Add to Longdo]
取り外し可能[とりはずしかのう, torihazushikanou] demountable (an) [Add to Longdo]
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mount
   n 1: a lightweight horse kept for riding only [syn: {saddle
      horse}, {riding horse}, {mount}]
   2: the act of climbing something; "it was a difficult climb to
     the top" [syn: {climb}, {mount}]
   3: a land mass that projects well above its surroundings; higher
     than a hill [syn: {mountain}, {mount}]
   4: a mounting consisting of a piece of metal (as in a ring or
     other jewelry) that holds a gem in place; "the diamond was in
     a plain gold mount" [syn: {mount}, {setting}]
   5: something forming a back that is added for strengthening
     [syn: {backing}, {mount}]
   v 1: attach to a support; "They mounted the aerator on a
      floating"
   2: go up or advance; "Sales were climbing after prices were
     lowered" [syn: {wax}, {mount}, {climb}, {rise}] [ant: {wane}]
   3: fix onto a backing, setting, or support; "mount slides for
     macroscopic analysis"
   4: put up or launch; "mount a campaign against pornography"
   5: get up on the back of; "mount a horse" [syn: {hop on},
     {mount}, {mount up}, {get on}, {jump on}, {climb on},
     {bestride}] [ant: {get off}, {hop out}]
   6: go upward with gradual or continuous progress; "Did you ever
     climb up the hill behind your house?" [syn: {climb}, {climb
     up}, {mount}, {go up}]
   7: prepare and supply with the necessary equipment for execution
     or performance; "mount a theater production"; "mount an
     attack"; "mount a play" [syn: {mount}, {put on}]
   8: copulate with; "The bull was riding the cow" [syn: {ride},
     {mount}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top