ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moulding

M OW1 L D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moulding-, *moulding*, mould
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moulding(n) การปั้น, See also: การหล่อ, Syn. molding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moulding(โมล'ดิง) n. การพิมพ์แบบ,การปั้น,การหล่อ,การฝึกฝน,สิ่งที่หล่อขึ้น,สิ่งที่พิมพ์ขึ้น,คิ้วที่หล่อบนผนังหรือมุมตึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mouldingบัว, ลวดบัว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mouldingการอัดแบบ, การลูบปั้นเพื่อแต่งเข้ารูป, การซ้อนของกระดูกกะโหลกเด็ก, กระดูกศีรษะเข้าไปเกยกันมาก [การแพทย์]
Moulding, Blowการอัดแบบชนิดเป่า [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOULDING M OW1 L D IH0 NG
MOULDINGS M OW1 L D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moulding (v) mˈouldɪŋ (m ou1 l d i ng)
mouldings (n) mˈouldɪŋz (m ou1 l d i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdruck {m}; Guss {m}; Abguss {m}moulding [Br.]; molding [Am.] [Add to Longdo]
Leiste {f}; Profilleiste {f}; Zierleiste {f}moulding [Br.]; molding [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエストモール[uesutomo-ru] (n) weatherstrip molding; weatherstrip moulding [Add to Longdo]
ワゴンモール[wagonmo-ru] (n) plastic moulding over cables to prevent damage by wheels (wasei [Add to Longdo]
蛇腹[じゃばら, jabara] (n) (camera) bellows; ceiling molding; ceiling moulding; design of parallel lines; cornice [Add to Longdo]
成型;成形[せいけい, seikei] (n,vs) (1) (esp. 成型) cast; mold; mould; casting; molding; moulding; compacting (e.g. in metallurgy); (2) (esp. 成形) forming; shaping; fashioning [Add to Longdo]
塑造[そぞう, sozou] (n) molding; moulding; modeling; modelling [Add to Longdo]
造形(P);造型[ぞうけい, zoukei] (n,vs) molding; moulding; modelling (i.e. plastic arts); modeling; (P) [Add to Longdo]
刳形[くりかた, kurikata] (n) molding; moulding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moulding
   n 1: a decorative strip used for ornamentation or finishing
      [syn: {molding}, {moulding}]
   2: a decorative recessed or relieved surface on an edge [syn:
     {molding}, {moulding}, {border}]
   3: sculpture produced by molding [syn: {mold}, {mould},
     {molding}, {moulding}, {modeling}, {clay sculpture}]
   4: a preliminary sculpture in wax or clay from which a finished
     work can be copied [syn: {modeling}, {modelling}, {molding},
     {moulding}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top