ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

motorist

M OW1 T ER0 IH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -motorist-, *motorist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
motorist(n) คนขับรถยนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
motorist(โม'เทอริสทฺ) n. ผู้ขับรถยนต์,ผู้เดินทางโดยรถยนต์

English-Thai: Nontri Dictionary
motorist(n) นักขับรถยนต์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
motoristFlashing lights transmit messages between ships and to motorists along city streets.

CMU English Pronouncing Dictionary
MOTORIST M OW1 T ER0 IH0 S T
MOTORISTS M OW1 T ER0 IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
motorist (n) mˈoutərɪst (m ou1 t @ r i s t)
motorists (n) mˈoutərɪsts (m ou1 t @ r i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
常坐汽车者[cháng zuò qì chē zhě, ㄔㄤˊ ㄗㄨㄛˋ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄜˇ, / ] motorist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリーンカード[guri-nka-do] (n) (1) green card (United States Permanent Resident Card); (2) green card (international insurance certificate for United Kingdom motorists) [Add to Longdo]
モータリスト[mo-tarisuto] (n) motorist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  motorist
      n 1: someone who drives (or travels in) an automobile [syn:
           {motorist}, {automobilist}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top