ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

motion

M OW1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -motion-, *motion*
English-Thai: Longdo Dictionary
motion(n) คำร้องต่อศาล
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
motion(n) การเคลื่อนไหว, See also: การเคลื่อนที่, ความเคลื่อนไหว, Syn. action, change, mobility, Ant. rest, quiet
motion(n) กิริยาท่าทาง, See also: ท่าทาง, การทำท่าทาง, Syn. gesture, signal
motion(n) ญัตติ, See also: เรื่อง, ข้อเสนอเพื่อการอภิปรายในที่ประชุม, Syn. offer, submission
motion(vt) โบกไม้โบกมือ, See also: ให้สัญญาณเคลื่อนที่
motion(vi) โบกไม้โบกมือ, See also: ให้สัญญาณเคลื่อนที่
motional(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว
motion to(idm) โบกมือให้สัญญาณกับ, Syn. signal to
motionless(adj) ซึ่งอยู่นิ่ง, See also: ซึ่งไม่เคลื่อนไหว, ซึ่งไม่ขยับเขยื้อน, Syn. still, stationary, unmoving, Ant. movable, changeable
motionless(adj) ซึ่งไร้การเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว, Syn. still, unmoving, stagnant
motionless(adj) ซึ่งไม่เคลื่อนไหว, See also: ซึ่งนิ่งสนิท, อยู่กับที่, Syn. still, unmoving, dead, stagnant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
motion(โม'เชิน) n. การเคลื่อนที่,อำนาจการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว,วิธีการหรือท่าทางในการเดิน,กิริยาท่าทาง,ข้อเสนอเป็นทางการ,การขอร้องต่อศาล,แรงดลใจ,ความโน้มน้าว -Phr. (in motion กำลังเคลื่อนที่) vt. โบกไม้โบกมือหรือให้สัญญาณเคลื่อนที่, See also: motioner n.
motion picture n.ภาพยนตร์
motion sicknessn. อาการเมาคลื่น เมาเรือ เมารถหรือเมาเครื่องบิน
commotion(คะโม'เชิน) n. ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล, Syn. agitation, Ant. calm
emotion(อิโม'เชิน) n. อารมณ์,สิ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์,ความสะเทือนใจ,อาวรณ์, See also: emotionable adj. ดูemotion emotive adj. ดูemotion emotionalist n. ดูemotion, Syn. feeling
emotional(อิโม'เชินเนิล) adj. มีอารมณ์,เกี่ยวกับความรู้สึก,ซึ่งกระเทือนอารมณ์,ซึ่งเร้าอารมณ์, Syn. feeling
locomotion(โลคะโม'เชิน) n. การเคลื่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกทีหนึ่ง,การเคลื่อนที่,อำนาจการเคลื่อนที่, See also: locomote vi. ดูlocomotion, Syn. progress, movement, advance, Ant. stillness, rest
promotion(พระโม'เชิน) n. การสนับสนุน,การส่งเสริม,การเลื่อน (ตำแหน่ง ฐานะหรือระดับ) ,การให้กำลังใจ,การก่อการ,การก่อตั้ง., See also: promotional adj. promotive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
motion(n) การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว,ญัตติ,แรงดลใจ,ความโน้มน้าว
motion(vt) โบกไม้โบกมือ,กวักมือ,ให้สัญญาณเคลื่อนที่
MOTION motion picture(n) ภาพยนตร์,หนัง
motionless(adj) ไม่ไหวติง,ไม่เคลื่อนไหว,ไม่เคลื่อนที่
commotion(n) ความวุ่นวาย,ความสับสน,ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล
emotion(n) อารมณ์,ความรู้สึก
emotional(adj) ซึ่งเร้าอารมณ์,ซึ่งสะเทือนอารมณ์,ตื่นเต้นง่าย,เกี่ยวกับความรู้สึก
locomotion(n) การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว
promotion(n) การสนับสนุน,การส่งเสริม,การเลื่อนชั้น,การเลื่อนตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
motion๑. ญัตติ๒. คำร้อง, คำขอ (ต่อศาล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
motion๑. ญัตติ (ก. ทั่วไป)๒. คำร้อง, คำขอ (ต่อศาล) (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
motion for new trialคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ [ดู application for a new trial] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
motion parallaxแพรัลแลกซ์เคลื่อนที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Motion Picture Experts Group (MPEG)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์ (เอ็มเพ็ก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Motion Picture Experts Group (MPEG)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์ (เอ็มเพ็ก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
motion platformแท่นเคลื่อนที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
motion sicknessการเมาเหตุเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
motion to adjournญัตติขอให้เลื่อนการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
motion to dismissคำขอให้ยกฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motionการเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]
motionการเคลื่อนที่, การเปลี่ยนตำแหน่งอย่างต่อเนื่องของวัตถุหรือระบบที่ต้องการสังเกต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Motionการเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่ [การแพทย์]
Motion Artifactการรบกวนจากการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Motion pictureภาพยนตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Motion pictureภาพยนตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Motion picture actingการแสดงภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Motion picture actors and actressesนักแสดงภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Motion picture art directorsผู้กำกับศิลป์ภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Motion picture audiencesผู้ชมภาพยนตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Range of motion four times a day, and she's turned every 30 minutes.ช่วงของการเคลื่อนไหวสี่ครั้ง ต่อวัน และเธอหันมาทุก 30 นาที เกี่ยวกับมัน. 2010: The Year We Make Contact (1984)
So I'm filing this motion to gain proper access...ผมจึงยื่นเคลื่อนที่นี้ เพื่อเข้าใช้งานที่ถูกต้อง ... In the Name of the Father (1993)
Ring motion detect. Alpha, Bravo, Charlie.การเคลื่อนไหวแหวนตรวจสอบ อัลฟาไชโยชาร์ลี Contact (1997)
You're going in. Motion to dismiss is denied. $50,000 bail.ไม่มีการลดหย่อนใดๆ ทั้งสิ้นให้เสีย ค่าปรับเป็นเงินห้าหมื่นเหรียญ Good Will Hunting (1997)
So much wasted time, confusing motion with acomplishment. Another drink ?ต้องเสียเวลาคิดมาก ว่าจะทำยังไงดีกับเรื่องนี้ ดื่มมั้ย The Jackal (1997)
Motion sickness.เธอเมาการเคลื่อนไหว Woman on Top (2000)
Now, Isabella could control her motion sickness only by controlling her motions.ตอนนี้อิซาเบลล่า ควบคุมอาการเวียนหน้าได้ ด้วยการควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวเอง Woman on Top (2000)
And thus begins our story of love, motion sickness and the art of cooking.เรื่องราวความรักของเรา จะเริ่มต้นกันตรงนี้ การเมาพาหนะ และศิลปะของการปรุงอาหาร Woman on Top (2000)
- I get motion sickness.เมารถ Woman on Top (2000)
It was a motion picture by George Pal and a stage musical by Andrew Lloyd Webber...ดัดแปลงเป็นหนัง และละครเพลงเวทีที่บรอดเวย์ The Time Machine (2002)
And he said, "It's not the size of the hump, it is the motion of the camel. "เขาบอกว่า มันไม่ใช่ขนาดของหนอก... เเต่ลีลาของอูฐต่างหาก The Scorpion King (2002)
The sensors there must've been different. Maybe they're not motion sensors.เซ็นเซอร์ที่นั่นคงจะแตกต่างกัน บางทีพวกเขาอาจไม่ได้ตรวจจับการเคลื่อนไหว Cubeº: Cube Zero (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
motionA ballet theater is a place in which I can study motion well.
motionA cat jumped onto the chair and lay motionless.
motionA dog jumped onto the chair and lay motionless for five minutes.
motionA good appetite, sound sleep, and regular motions are the three signs of good health.
motionAll her motions were graceful.
motionAnd I call on the chairman of the Education Committee to support the motion.
motionAre you in favor of this motion?
motionBehind thermodynamics lie the movements of atoms and molecules following the laws of motion learned in the first volume.
motionHe made a motion that we stop and rest awhile.
motionHe made a motion to be silent.
motionHe made motions at me with his hand.
motionHe motioned me to stand up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพเคลื่อนไหว(n) motion, Ant. ภาพนิ่ง, Example: ข่าวสารประเภทภาพแยกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหว, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: ภาพที่แสดงเคลื่อนไหวของคน สัตว์ สิ่งของ หรือวัตถุ
แอ้งแม้ง(adv) motionlessly, See also: still, Example: แถวบ้านมีตัวเงินตัวทองอยู่มาก เขาเคยเห็นมันนอนแอ้งแม้งอยู่ใกล้ปากซอย เพราะโดนรถทับ, Thai Definition: อาการที่นิ่งอยู่กับที่เพราะหมดกำลัง, Notes: (ปาก)
แน่นิ่ง(adv) still, See also: motionlessly, Example: รถจอดแน่นิ่งมาหลายชั่วโมงแล้ว, Thai Definition: ไม่เคลื่อนไหว
ญัตติ(n) motion, See also: amendment, proposal, issue, bill, resolution, Syn. เรื่อง, โจทย์, หัวข้อ, ประเด็น, ข้อเสนอ, กรณี, ปัญหา, Example: ในการเปิดการประชุมสมัยสามัญ ฝ่ายค้านจะร่วมกันยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล, Count Unit: ญัตติ, Thai Definition: ข้อเสนอเพื่อลงมติ, Notes: (บาลี)
ความเคลื่อนไหว(n) movement, See also: motion, action, Syn. การเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, Ant. การอยู่นิ่ง, Example: ความเคลื่อนไหวของระบบเศรษฐกิจในบ้านเราไม่ค่อยดีนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์[ārom] (n) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament  FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ขึ้น[ārom kheun] (v, exp) EN: become emotional ; get worked up about sth
อารมณ์สะเทือนใจ[ārom satheūoenjai] (n) EN: emotion
ดาย[dāi] (v) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow  FR: faucher ; sarcler ; désherber
ด้านอารมณ์[dān ārom] (adj) EN: emotional
เห็นอกเห็นใจ[hen-ok henjai] (v, exp) EN: sympathize (with) ; have sympathy for ; be emotionally involved with  FR: sympathiser
ใจเย็น[jaiyen] (adj) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady  FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
จิตใจ[jitjai] (n) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts  FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
การเอื้อประโยชน์[kān eūa prayōt] (n, exp) EN: promotion
การเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ[kān eūa prayōt nai kān phatthanā sētthakit] (n, exp) EN: promotion of trade

CMU English Pronouncing Dictionary
MOTION M OW1 SH AH0 N
MOTIONS M OW1 SH AH0 N Z
MOTIONED M OW1 SH AH0 N D
MOTIONING M OW1 SH AH0 N IH0 NG
MOTIONLESS M OW1 SH AH0 N L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
motion (v) mˈouʃən (m ou1 sh @ n)
motions (v) mˈouʃənz (m ou1 sh @ n z)
motioned (v) mˈouʃənd (m ou1 sh @ n d)
motioning (v) mˈouʃənɪŋ (m ou1 sh @ n i ng)
motionless (j) mˈouʃənləs (m ou1 sh @ n l @ s)
motionlessly (a) mˈouʃənləsliː (m ou1 sh @ n l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动议[dòng yì, ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, / ] motion; proposal, #28,031 [Add to Longdo]
不信任动议[bù xìn rèn dòng yì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, / ] motion of no confidence (against the government, in parliamentary debates) [Add to Longdo]
不动[bù dòng, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] motionless [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antrag {m}; Gesuch {n} | Anträge {pl}; Gesuche {pl} | gemeinsamer Antrag | einen Antrag stellen | einen Antrag stellen | einen Antrag ablehnen | einen Antrag annehmen | einen Antrag durchbringen | über einen Antrag entscheidenmotion | motions | joint motion | to bring forward a motion | to make a motion | to reject a motion | to carry a motion | to carry a motion | to decide on a motion [Add to Longdo]
Bewegung {f} | Bewegungen {pl} | ebene Bewegung | gebundene Bewegung | krummlinige Bewegung | räumliche Bewegungmotion | motions | plane motion | constrained motion | curvilinear motion | space motion [Add to Longdo]
Bewegungsmelder {n}motion detector [Add to Longdo]
Kulisse {f}motion link [Add to Longdo]
Schwinge {f}motion link [Add to Longdo]
Stuhlgang {m}; Stuhl {m} | Stuhlgang habenmotion | to have a motion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
K−1[ケイワン, keiwan] (n) K-1 (Japanese kick-boxing promotion) [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view [Add to Longdo]
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]
おつむてんてん[otsumutenten] (exp,n) motion of a baby gently hitting his own face with both of his hands [Add to Longdo]
おろおろ声[おろおろごえ, oroorogoe] (n) broken voice; emotional voice [Add to Longdo]
がっかり[gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
がる[garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [Add to Longdo]
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フルモーション[ふるもーしょん, furumo-shon] full motion [Add to Longdo]
フルモーションビデオ[ふるもーしょんびでお, furumo-shonbideo] full motion video [Add to Longdo]
動画[どうが, douga] video, motion picture [Add to Longdo]
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 motion
   n 1: the use of movements (especially of the hands) to
      communicate familiar or prearranged signals [syn:
      {gesture}, {motion}]
   2: a natural event that involves a change in the position or
     location of something [syn: {movement}, {motion}]
   3: a change of position that does not entail a change of
     location; "the reflex motion of his eyebrows revealed his
     surprise"; "movement is a sign of life"; "an impatient move
     of his hand"; "gastrointestinal motility" [syn: {motion},
     {movement}, {move}, {motility}]
   4: a state of change; "they were in a state of steady motion"
     [ant: {lifelessness}, {motionlessness}, {stillness}]
   5: a formal proposal for action made to a deliberative assembly
     for discussion and vote; "he made a motion to adjourn"; "she
     called for the question" [syn: {motion}, {question}]
   6: the act of changing location from one place to another;
     "police controlled the motion of the crowd"; "the movement of
     people from the farms to the cities"; "his move put him
     directly in my path" [syn: {motion}, {movement}, {move}]
   7: an optical illusion of motion produced by viewing a rapid
     succession of still pictures of a moving object; "the cinema
     relies on apparent motion"; "the succession of flashing
     lights gave an illusion of movement" [syn: {apparent motion},
     {motion}, {apparent movement}, {movement}]
   v 1: show, express or direct through movement; "He gestured his
      desire to leave" [syn: {gesticulate}, {gesture}, {motion}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top