ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

most

M OW1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -most-, *most*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
most(adj) มากที่สุด
most(adj) มากที่สุด, Syn. greatest, many, Ant. few, scant
most(pron) จำนวนมากที่สุด, See also: ปริมาณมากที่สุด, Syn. maximum, Ant. minimum, least
most(adv) ที่สุด, See also: มากที่สุด, มาก, Syn. much
most(n) ส่วนใหญ่
mostly(adv) ส่วนมาก, See also: โดยมาก, ส่วนใหญ่, โดยปกติ, Syn. chiefly, essentially, Ant. specifically
most of all(idm) เหนือสิ่งอื่นใด, See also: ที่สำคัญที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
most(โมสทฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากที่สุด,ส่วนใหญ่. n. จำนวนที่มากที่สุด,ปริมาณที่มากที่สุด,เลขที่สูงสุด,คนส่วนใหญ่,-Phr. (at the most อย่างมากที่สุด) adv. มากที่สุด,เกือบจะ
mostly(โมสทฺ'ลี) adv. ส่วนมาก, Syn. principally
aftermost(อาฟ' เทอะโมสทฺ, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่าย
almost(แอล' โมสทฺ) adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจียน (nearly, approximately)
bottommostadj. เกี่ยวกับพื้น,ลึกที่สุด,ต่ำที่สุด,ก้น
easternmostadj. สุดตะวันออก,สุดบูรพาทิศ
endmostadj. ปลายสุด,ท้ายสุด,ไกลสุด
farthermostadj. ไกลที่สุด
foremost(ฟอร์'โมสทฺ) adj. หน้าสุด,ก่อนสุด,ชั้นเยี่ยม,สำคัญที่สุด, Syn. leading
furthermostadj. ไกลที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
most(adj, adv) มากที่สุด,ที่สุด,ส่วนมาก,โดยมาก,สุดขีด
most(n) คนส่วนใหญ่,เลขสูงสุด,จำนวนที่มากที่สุด
mostly(adv) โดยมาก,ส่วนมาก,โดยทั่วไป
almost(adv) แทบ,จวนเจียน,เกือบจะ
easternmost(adj) สุดทางทิศตะวันออก,อยู่ทางตะวันออกสุด
foremost(adj) มาก่อน,แรก,หน้าสุด,สำคัญ,ชั้นเยี่ยม,ดีเยี่ยม
headmost(adj) ทีแรก,ก่อนเพื่อน,นำหน้า,อยู่หน้า,เป็นที่หนึ่ง
hindermost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
hindmost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
inmost(adj) ข้างในสุด,ชั้นในสุด,มิดชิด,ลึกสุด,ก้นบึ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
most favoured nationชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
most favoured nationชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
most-favoured nation clauseข้อกำหนดว่าด้วยชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
most-favoured-nation clauseข้อกำหนดว่าด้วยชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Most Favoured Nation (MFN) Treatmentการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (ใช้ในวงการกฎหมายระหว่างประเทศ) [การทูต]
Most Likelyใกล้เคียงที่สุด [การแพทย์]
Most Probable Numberตัวเลขน่าจะเป็นที่สุด, Example: จำนวนจุลินทรีย์ต่อหน่วยปริมาตรวัดในเชิงสถิติ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mostA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
mostA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
mostAfter the war most of the highways were in urgent need of repair.
mostA gas stove provides the most even heat for cooking.
mostAlex is for the most part just an ordinary bird.
mostAll of us most die some day.
mostA long time ago, most people lived in groups that moved around as the seasons changed.
mostAlthough most islands in the ocean have been mapped, the ocean floor is generally unknown.
mostAmericans participate in most sports.
mostAmericans spend most of their lives working, being productive.
mostAmong interesting games, Mahjong is the most interesting.
mostAmong my cousins, you know, there's a girl with the most enormous breasts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูงสุด(adj) supreme, See also: most excellent, Syn. ดีเลิศ, ชั้นเยี่ยม, ชั้นเลิศ
ส่วนมาก(adv) mostly, See also: chiefly, largely, mainly, generally, on the whole, Syn. ส่วนใหญ่, โดยมาก, Ant. ส่วนน้อย, Example: เนื้อหาที่อาจารย์บรรยายเป็นการแปลจากตำราฝรั่งเป็นส่วนมาก, Thai Definition: คำที่ใช้แสดงเหตุการณ์ข้างมาก
พิเชฐ(adj) most prosperous, See also: most excellent, Thai Definition: ที่เจริญที่สุด, ที่ประเสริฐที่สุด
เป็นส่วนใหญ่(adv) mostly, See also: mainly, lastly, Syn. ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, Ant. เป็นส่วนน้อย, Example: ผู้ฟังรายการวิทยุคลื่นนี้ยังอยู่ในวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่, Thai Definition: จำนวนข้างมาก
อุตดม(adj) best, See also: most, excellent, highest, superb, Syn. สูงสุด, ยิ่ง, เลิศ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โดยมาก(adv) mostly, See also: for the most part, mainly, Syn. ส่วนมาก, Example: คนภาคอีสานโดยมากเป็นพยาธิในตับ
ตัวเต็ง(n) most hopeful to win, See also: one who be expected to win, Syn. ตัวเก็ง, Example: ม้าที่ชื่อ อาทิตย์ เป็นตัวเต็งในการแข่งขันครั้งนี้, Count Unit: คน, ตัว, Thai Definition: ตัวที่มีน้ำหนักในการคาดหมายว่าจะชนะมากกว่าตัวอื่น
ตัวเต็ง(n) most hopeful to win, See also: one who be expected to win, Syn. ตัวเก็ง, Example: ม้าที่ชื่อ อาทิตย์ เป็นตัวเต็งในการแข่งขันครั้งนี้, Count Unit: คน, ตัว, Thai Definition: ตัวที่มีน้ำหนักในการคาดหมายว่าจะชนะมากกว่าตัวอื่น
ติดสำนวน(adv) mostly use idiomatic expression, Example: ใครๆ ต่างยอมรับว่าเขาเป็นเลิศในเรื่องพูดติดสำนวน, Thai Definition: พูดใช้สำนวนมากๆ, พูดจาเล่นสำนวน
ที่สุด(adj) most, See also: maximum, greatest, largest, utmost

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรม[børom] (adj) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[børomma-] (pref, (adj)) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
ชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง[chāt thī dāirap anukhrǿ ying] (n, exp) EN: Most favoured nation (MFN)
เฉียด[chīet] (adv) EN: nearly ; almost
เฉี่ยว[chīo] (v) EN: glance ; skim ; buzz ; be almost scraping  FR: effleurer ; frôler
โดยมาก[dōi māk] (adv) EN: mostly ; for the most part ; mainly  FR: surtout ; pour beaucoup
โดยประมาณ[dōi pramān] (adv) EN: approximately ; about ; almost exact  FR: approximativement ; à peu près
โดยส่วนใหญ่แล้ว[dōi suanyai laēo] (adv) EN: for the most part ; mostly
ด่วนที่สุด[duan thī sut] (x) EN: most urgent  FR: extrêmement urgent ; urgentissime
...จำนวนมาก[... jamnūan māk] (n, exp) EN: a great number of ; a lot of ; a large number of ; fthe majority ; most ; many ; numerous  FR: la majorité de ; la plupart de ; un grand nombre de ; beaucoup de

CMU English Pronouncing Dictionary
MOST M OW1 S T
MOST M OW1 S
MOSTLY M OW1 S L IY0
MOSTLY M OW1 S T L IY0
MOSTER M OW1 S T ER0
MOSTOW M AA1 S T AW0
MOSTEK M AA1 S T IH0 K
MOSTYN M AA1 S T IH0 N
MOSTAR M OW1 S T AA0 R
MOSTROM M AA1 S T R AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
most (n) mˈoust (m ou1 s t)
mostly (a) mˈoustliː (m ou1 s t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, ] most; the most; -est, #84 [Add to Longdo]
大部[dà bù, ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ, ] most of; the majority of sth, #9,565 [Add to Longdo]
好半天[hǎo bàn tiān, ㄏㄠˇ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ, ] most of the day, #34,723 [Add to Longdo]
保不住[bǎo bu zhù, ㄅㄠˇ ㄅㄨ˙ ㄓㄨˋ, ] most likely; more likely than not; may well, #38,099 [Add to Longdo]
最惠国待遇[zuì huì guó dài yù, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄞˋ ㄩˋ, / ] most favored nation, #53,100 [Add to Longdo]
十万火急[shí wàn huǒ jí, ㄕˊ ㄨㄢˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧˊ, / ] most urgent; post-haste; express, #60,705 [Add to Longdo]
最惠国[zuì huì guó, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] most-favored nation (trade status), #108,724 [Add to Longdo]
最基本[zuì jī běn, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧ ㄅㄣˇ, ] most fundamental; basic [Add to Longdo]
至当[zhì dāng, ㄓˋ ㄉㄤ, / ] most suitable; extremely appropriate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Minderwertigste {m,f}; Minderwertigstermost inferior [Add to Longdo]
Most {m}; Süßmost {m}fruit juice [Add to Longdo]
Most {m}; Traubenmost {m}grape juice [Add to Longdo]
Most {m}; Maische {f} (für Wein)must [Add to Longdo]
Most {m} (vergoren); Fruchtwein {m}fruit wine [Add to Longdo]
Mostfass {n}cider jar [Add to Longdo]
Spitzenreiter {m}most popular ...; top-rated ...; number one ...; best-selling ... [Add to Longdo]
am häufigsten gebrauchtmost commonly used [Add to Longdo]
höchstwahrscheinlich; sehr wahrscheinlich {adv}most likely; very likely; quite likely; more than likely [Add to Longdo]
höchstwertigmost significant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P) [Add to Longdo]
あさひ[asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
あっぷあっぷ[appuappu] (adv,n,vs) floundering and almost drowning [Add to Longdo]
いいとこ;いいところ[iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
いられないくらい[irarenaikurai] (exp) almost not able (to do something) [Add to Longdo]
おつむ[otsumu] (n) (1) (abbr) (from おつむり) (See つむり) face (used mostly with children); head; (2) brains; intelligence [Add to Longdo]
くらい(P);ぐらい(P)[kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
この上なく;この上もなく[このうえなく(この上なく);このうえもなく(この上もなく), konouenaku ( kono jouna ku ); konouemonaku ( kono ue monaku )] (exp) most of all; extremely [Add to Longdo]
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最上位のビット[さいじょういのビット, saijouino bitto] MSB, most significant bit [Add to Longdo]
最上位ビット[さいじょういビット, saijoui bitto] most significant bit (MSB) [Add to Longdo]
最大有効ビット[さいだいゆうこうびっと, saidaiyuukoubitto] most significant bit, MSB [Add to Longdo]
最大有効数字[さいだいゆうこうすうじ, saidaiyuukousuuji] most significant digit, MSD [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 most
   adv 1: used to form the superlative; "the king cobra is the most
       dangerous snake" [syn: {most}, {to the highest degree}]
       [ant: {least}, {to the lowest degree}]
   2: very; "a most welcome relief"
   3: (of actions or states) slightly short of or not quite
     accomplished; all but; "the job is (just) about done"; "the
     baby was almost asleep when the alarm sounded"; "we're almost
     finished"; "the car all but ran her down"; "he nearly
     fainted"; "talked for nigh onto 2 hours"; "the recording is
     well-nigh perfect"; "virtually all the parties signed the
     contract"; "I was near exhausted by the run"; "most everyone
     agrees" [syn: {about}, {almost}, {most}, {nearly}, {near},
     {nigh}, {virtually}, {well-nigh}]
   adj 1: (superlative of `many' used with count nouns and often
       preceded by `the') quantifier meaning the greatest in
       number; "who has the most apples?"; "most people like
       eggs"; "most fishes have fins" [ant: {fewest(a)}]
   2: the superlative of `much' that can be used with mass nouns
     and is usually preceded by `the'; a quantifier meaning the
     greatest in amount or extent or degree; "made the most money
     he could"; "what attracts the most attention?"; "made the
     most of a bad deal" [ant: {least(a)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top