ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mortuary

M AO1 R CH UW0 EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mortuary-, *mortuary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mortuary(n) ห้องดับจิต, See also: ห้องเก็บศพ, ที่บรรจุศพ, Syn. charnel house, mausoleum, funeral home
mortuary(adj) เกี่ยวกับการฝังศพ
mortuary(adj) เกี่ยวกับความตาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mortuary(มอร์'ชุเออรี) n. สถานที่เก็บศพเพื่อรอการฝังหรือเผาศพ adj. เกี่ยวกับการฝังศพ,เกี่ยวกับความตาย, Syn. funeral home

English-Thai: Nontri Dictionary
mortuary(adj) เกี่ยวกับความตาย,เกี่ยวกับการฝังศพ
mortuary(n) ที่เก็บศพชั่วคราว,ที่ฝังศพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mortuary๑. -ตาย๒. ห้องเก็บศพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mortuary dividendมีความหมายเหมือนกับ post mortem dividend [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกศ(n) mortuary urn, See also: urn-shaped casket, Syn. หีบศพ, Example: โกศตั้งอยู่ภายใต้ฉัตรเจ็ดชั้น, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ที่ใส่ศพนั่งเป็นรูปกลมทรงกระบอก ฝาครอบมียอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กุฏิ[kuti = kut] (n) EN: mortuary ; grave  FR: caveau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MORTUARY M AO1 R CH UW0 EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mortuary (n) mˈɔːtʃəriː (m oo1 ch @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停尸房[tíng shī fáng, ㄊㄧㄥˊ ㄕ ㄈㄤˊ, ] mortuary [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begräbnissitte {f}mortuary practice [Add to Longdo]
Leichenhalle {f} | Leichenhallen {pl}mortuary | mortuaries [Add to Longdo]
Totenkult {m}mortuary practices; cult of the dead [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
位牌[いはい, ihai] (n) Buddhist mortuary tablet [Add to Longdo]
位牌所[いはいじょ, ihaijo] (n) site of a Buddhist mortuary tablet [Add to Longdo]
位牌堂[いはいどう, ihaidou] (n) mortuary chapel [Add to Longdo]
御仏前[ごぶつぜん, gobutsuzen] (n) (1) (See 仏前) before a Buddha or a mortuary tablet; (2) offerings made to Buddha or placed on a mortuary tablet [Add to Longdo]
死体安置所[したいあんちじょ, shitaianchijo] (n) morgue; mortuary [Add to Longdo]
仏前[ぶつぜん, butsuzen] (n) before the Buddha or a mortuary tablet [Add to Longdo]
殯宮[ひんきゅう, hinkyuu] (n) temporary imperial mortuary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mortuary
   adj 1: of or relating to or characteristic of death
   2: of or relating to a funeral
   n 1: a building (or room) where dead bodies are kept before
      burial or cremation [syn: {morgue}, {mortuary}, {dead
      room}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top