ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mortification

M AO1 R T AH0 F K EY2 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mortification-, *mortification*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mortification(n) การอับอาย, See also: การถูกลบหลู่, Syn. chagrin, humiliation
mortification(n) สิ่งที่ทำให้อับอาย, See also: สิ่งที่ทำให้ถูกลบหลู่
mortification(n) การบำเพ็ญทุกรกิริยา (ทางศาสนา), Syn. self-conciousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mortification(มอร์ทิฟะเค'เชิน) n. การได้รับความอับอายหรือถูกลบหลู่,ความตายของส่วนหนึ่งของร่างกาย,เนื้อตายเน่า, Syn. gangrene

English-Thai: Nontri Dictionary
mortification(n) การทรมานร่างกาย,ความตกใจ,ความบัดสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mortification; sphacelusส่วนเนื้อตายเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรมานตัวเอง[thøramān tūa-ēng] (x) EN: self-mortification

CMU English Pronouncing Dictionary
MORTIFICATION M AO1 R T AH0 F K EY2 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mortification (n) mˌɔːtɪfɪkˈɛɪʃən (m oo2 t i f i k ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kränkung {f} | Kränkungen {pl}mortification | mortifications [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悔しさ[くやしさ, kuyashisa] (n) chagrin; bitterness; frustration; vexation; mortification; regret [Add to Longdo]
苦行[くぎょう, kugyou] (n,vs,adj-no) penance; austerities; mortification; asceticism [Add to Longdo]
苦渋[くじゅう, kujuu] (n,vs,adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P) [Add to Longdo]
難行道[なんぎょうどう, nangyoudou] (n) salvation through self-mortification [Add to Longdo]
憂悶[ゆうもん, yuumon] (n,vs) anguish; mortification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mortification
   n 1: strong feelings of embarrassment [syn: {chagrin},
      {humiliation}, {mortification}]
   2: the localized death of living cells (as from infection or the
     interruption of blood supply) [syn: {necrosis},
     {mortification}, {gangrene}, {sphacelus}]
   3: an instance in which you are caused to lose your prestige or
     self-respect; "he had to undergo one humiliation after
     another" [syn: {humiliation}, {mortification}]
   4: (Christianity) the act of mortifying the lusts of the flesh
     by self-denial and privation (especially by bodily pain or
     discomfort inflicted on yourself)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top