ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moped

M OW1 P T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moped-, *moped*, mop, mope
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moped(n) รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 50 ซีซี)

CMU English Pronouncing Dictionary
MOPED M OW1 P T
MOPED M OW1 P EH0 D
MOPEDS M OW1 P EH0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moped (n) mˈoupɛd (m ou1 p e d)
moped (v) mˈoupt (m ou1 p t)
mopeds (n) mˈoupɛdz (m ou1 p e d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moped {n}autocycle; moped [Add to Longdo]
Mopedreifen {m}moped tyre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モーペッド;モペット[mo-peddo ; mopetto] (n) moped [Add to Longdo]
原チャ[げんチャ, gen cha] (n) (abbr) (sl) (See 原動機付自転車) motor scooter; moped; motorized bicycle [Add to Longdo]
原チャリ[げんチャリ, gen chari] (n) (abbr) (sl) (See 原動機付自転車) motor scooter; moped; motorized bicycle [Add to Longdo]
原付き[げんつき, gentsuki] (n) scooter; low power "motorized" bicycle (motorised); moped [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  moped
      n 1: a motorbike that can be pedaled or driven by a low-powered
           gasoline engine

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top