ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moodiness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moodiness-, *moodiness*, moodines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moodiness(n) ความหงุดหงิด, Syn. annoyance, nervousness

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moodinessอารมณ์หงุดหงิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I chalked the moodiness and the shoplifting up to grief, but good lord, Angela.ฉันจัดการปัญหาแล้ว ขึ้นอยู่กับปัญหา แองเจล่า Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหงุดหงิด(n) moodiness, See also: irritation, sullenness, Ant. ความปลอดโปร่ง, ความสบายใจ, Example: ความเติบใหญ่ของกองทัพแดงสร้างความหงุดหงิดแก่เจียงไคเช็กเป็นที่สุด, Thai Definition: การมีอารมณ์ฉุนเฉียว โกรธง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหงุดหงิด[khwām ngut-ngit] (n) EN: moodiness ; frustration

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moodiness (n) mˈuːdɪnəs (m uu1 d i n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  moodiness
      n 1: a sullen gloomy feeling
      2: having temperamental and changeable moods

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top