ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monter

M AA1 N T ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monter-, *monter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Monterey Jack(n) เนยแข็งแบบอเมริกัน, Syn. Jack cheese

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาชนะ[aochana] (v, exp) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat  FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
ฝ่าฟันอุปสรรค[fāfan uppasak] (v, exp) EN: overcome difficulties  FR: surmonter les difficultés
ฟู[fū] (v) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven  FR: lever la pâte ; fermenter ; monter
ไขลาน[khai lān] (v, exp) EN: wind up ; wind a watch ; wind a clock  FR: remonter ; tendre le ressort
ข้าม[khām] (v) EN: go over ; pass over ; get over ; jump over ; skip ; overcome  FR: franchir ; surmonter
ขึ้น[kheun] (v) EN: go up ; rise ; ascend ; mount ; climb  FR: monter ; gravir
ขึ้น[kheun] (v) EN: get on ; get in ; board  FR: monter dans/sur ; accéder à ; monter à bord de
ขึ้นบันได[kheun bandai] (v, exp) EN: go up the stairs ; go upstairs ; mount the stairs ; climb a ladder  FR: monter l'escalier ; gravir les marches ; monter à l'échelle
ขึ้นเครื่องบิน[kheun khreūangbin] (v, exp) EN: board a plane ; get on a plane  FR: monter à bord d'un avion ; embarquer à bord d'un avion
ขึ้นไป[kheun pai] (v, exp) EN: go upward  FR: monter

CMU English Pronouncing Dictionary
MONTER M AA1 N T ER0
MONTERO M AA0 N T EH1 R OW0
MONTEREY M AA2 N T AH0 R EY1
MONTERREY M AA2 N T AH0 R EY1
MONTEROSSO M OW0 N T ER0 OW1 S OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Monterrey (n) mˌɒntərˈɛɪ (m o2 n t @ r ei1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Riesen...; Massen...monter ... [Add to Longdo]
Monterrey (Stadt in Mexiko)Monterrey (city in Mexico) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
monter(vi, vt) ขึ้น เช่น On va monter dans le bus. = พวกเราจะขึ้นไปบนรถ L'ascenceur est en train de monter. = ลิฟท์กำลังขึ้นมา L'action de Shin Corp. monte depuis une semaine. = หุ้นของกลุ่มชินวัตน์ขึ้นมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガリバルディ[garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top