ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monsieur

M AH0 S Y ER1   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monsieur-, *monsieur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monsieur[N] นาย (มาจากภาษาฝรั่งเศส), See also: คำเรียกนำหน้าผู้ชายในฝรั่งเศส
Monsieur[N] นาย (มาจากภาษาฝรั่งเศส), See also: คำเรียกนำหน้าผู้ชายในฝรั่งเศส
monsieur[N] คำเรียกสุภาพบุรุษ, See also: นาย, ท่าน, Syn. sinor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monsieur(มะเซอร์') n.,Fr. นาย,ท่าน pl. messieurs, Syn. man,gentleman

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Monsieur LeFou.เมอซิเออร์เลอฟู Beauty and the Beast (2017)
Monsieur Gaston, oh, he's so cuteยอดชายแก๊สตองช่างชวนฝันไป Beauty and the Beast (2017)
Good morning, Monsieur Jean! Have you lost something again?สวัสดี เมอร์ซิเออร์ฌอง ทำของหายอีกแล้วเหรอ Beauty and the Beast (2017)
Please, I'm here to build bridges for Monsieur Rom's new army.ได้โปรด ผมมาเพื่อสร้างสะพาน ให้กองทัพใหม่ของ เมอซิเออร์ รอม The Legend of Tarzan (2016)
Monsieur Rom...เมอซิเออร์ รอม The Legend of Tarzan (2016)
Monsieur Dracula has brought a human into the... (MUFFLED) Esmeralda, help me.ท่านแดร็กคิวล่าเอามนุษย์เข้ามา... . เอสเมอเลนด๊าช่วยข้าหน่อย Hotel Transylvania (2012)
Bonjour, Monsieur Dracula!สวัสดีครับ นายท่านแดร็กคิวล่า! Hotel Transylvania (2012)
Bonjour, Monsieur Dracula!สวัสดี นายท่านแดร็กคิวล่า Hotel Transylvania (2012)
It's not a human, but Monsieur Dracula.นั่นไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็นนายท่านแดร็กคิวล่า Hotel Transylvania (2012)
Bonsoir, monsieur Hayden.สวัสดีค่ะ คุณเฮย์เด็น คุณนาย The Hard Drive (2012)
This is what is known as divine intervention, monsieur Bass.นี่เป็นที่เค้าเรียกกันว่ การแทรกแซงของพระเจ้ารึเปล่า คุณแบส Father and the Bride (2012)
You right, Monsieur Candie. You right. I'll handle it myself.มองซิเออร์ แคนดี้ ถูกของคุณ ผมจะจัดการเอง Django Unchained (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับผม[X] (khaphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
ครับผม[X] (khraphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
หม่อง[X] (mǿng) EN: Maung (Mr)   FR: Monsieur
นาย [n.] (nāi) EN: master ; lord ; ruler ; chief ; boss ; leader   FR: maître [m] ; monsieur [m] ; sieur [m] (vx) ; maître [m] ; patron [m] , chef [m]
นาย...[n.] (Nāi ...) EN: Mister ... ; Mr ...   FR: Monsieur ... ; M. ...
พ่อคุณ[n.] (phøkhun) EN: my good man   FR: mon bon monsieur ; cher monsieur
ผู้ชาย[n.] (phūchāi) EN: man ; male   FR: homme [m] ; monsieur [m] ; garçon [m] ; mâle [m]
เรียนคุณ...[n. exp.] (rīen khun ...) EN: My dear ...   FR: Cher Monsieur ... (“Untel”) ; Mon cher ... (“Untel”)
สุภาพบุรุษ[n.] (suphāpburut) EN: gentleman   FR: gentleman [m] ; monsieur [m]
ท่าน[n.] (than) EN: sir ; mister   FR: monsieur

CMU English Pronouncing Dictionary
MONSIEUR    M AH0 S Y ER1
MONSIEURS    M AH0 S Y ER1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Monsieur    (n) mˈəsjˈɜːʳr (m @1 s y @@1 r)

French-Thai: Longdo Dictionary
monsieur(n) |m, pl. messieurs| คุณผู้ชาย (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: A. madame, mademoiselle, Related: garçon, homme,
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. madame, mademoiselle,

Japanese-English: EDICT Dictionary
ムッシュー[, musshu-] (n) monsieur (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Monsieur
      n 1: used as a French courtesy title; equivalent to English `Mr'

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  m
  
  1. (kıs.) handful, Master, Monday, Monsieur.
  
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top