ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monotony

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monotony-, *monotony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monotony(n) ความซ้ำซาก, See also: ความจำเจ, Syn. invariability, likeness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monotony(มะนอท'โทนี) n. ความน่าเบื่อหน่าย,ความซ้ำซาก,การมีเสียงเดียว,การไม่มีเสียงสูงต่ำ, Syn. uniformity

English-Thai: Nontri Dictionary
monotony(n) ความน่าเบื่อ,ความซ้ำซาก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monotonyArt breaks the monotony of our life.
monotonyI was bored with the monotony of daily life.
monotonyMonotony develops when you harp on the same string.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหนื่อยหน่าย(n) boredom, See also: monotony, tedium, Syn. ความเบื่อหน่าย, Example: คนในวัยผู้ใหญ่มักจะเกิดความเหงาและความเหนื่อยหน่ายในช่วงปลายชีวิต, Thai Definition: การที่หมดความพอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเหนื่อยหน่าย[khwām neūay-nāi] (n) EN: boredom ; monotony ; tedium
ความซ้ำซาก[khwām samsāk] (n) EN: monotony

CMU English Pronouncing Dictionary
MONOTONY M AH0 N AA1 T AH0 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monotony (n) mˈənˈɒtəniː (m @1 n o1 t @ n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Monotonie {f}; Eintönigkeit {f}; Stumpfsinn {m} | Monotonien {pl}; Eintönigkeiten {pl}monotony | monotonies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一本気[いっぽんぎ, ippongi] (adj-na,n) (a) one-track mind; monotony [Add to Longdo]
一律[いちりつ, ichiritsu] (adj-na,n-adv,n) evenness; uniformity; monotony; equality; (P) [Add to Longdo]
千編一律;千篇一律[せんぺんいちりつ, senpen'ichiritsu] (n) humdrum; lack of variety; monotony; stereotypical [Add to Longdo]
単音[たんおん, tan'on] (n) monosyllable; monotony [Add to Longdo]
単調[たんちょう, tanchou] (adj-na,n) monotony; monotone; dullness; (P) [Add to Longdo]
平板[へいばん, heiban] (adj-na,n) slab; flat board; monotony; lithography [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 monotony
   n 1: the quality of wearisome constancy, routine, and lack of
      variety; "he had never grown accustomed to the monotony of
      his work"; "he was sick of the humdrum of his fellow
      prisoners"; "he hated the sameness of the food the college
      served" [syn: {monotony}, {humdrum}, {sameness}]
   2: constancy of tone or pitch or inflection

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top