ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monosyllable

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monosyllable-, *monosyllable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monosyllable(n) คำพยางค์เดียว

English-Thai: Nontri Dictionary
monosyllable(n) คำพยางค์เดียว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monosyllable (n) mˈɒnəsɪləbl (m o1 n @ s i l @ b l)
monosyllables (n) mˈɒnəsɪləblz (m o1 n @ s i l @ b l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一音節[いちおんせつ, ichionsetsu] (n) monosyllable [Add to Longdo]
単音[たんおん, tan'on] (n) monosyllable; monotony [Add to Longdo]
単音節語[たんおんせつご, tan'onsetsugo] (n) monosyllable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  monosyllable
      n 1: a word or utterance of one syllable [syn: {monosyllable},
           {monosyllabic word}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top