ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monosyllabic

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monosyllabic-, *monosyllabic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monosyllabic(adj) ซึ่งมีพยางค์เดียว (ทางภาษาศาสตร์)
monosyllabically(adv) อย่างมีเพียงพยางค์เดียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monosyllabic(มอนนะซิแลบ'บิค) adj. ซึ่งมีหนึ่งพยางค์,ซึ่งมีศัพท์ที่มีพยางค์เดียว

English-Thai: Nontri Dictionary
monosyllabic(adj) มีพยางค์เดียว,คำเดียว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำโดด(n) single word, See also: monosyllabic word, Example: ภาษาไทย เป็นภาษามีรูปเป็นคำโดดเป็นส่วนใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำพยางค์เดียว[kham phayāng dīo] (n, exp) EN: monosyllabic word  FR: monosyllabe [f]
ซึ่งมีพยางค์เดียว[seung mī phayāng dīo] (adj) EN: monosyllabic  FR: monosyllabique

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monosyllabic (j) mˌɒnəsɪlˈæbɪk (m o2 n @ s i l a1 b i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单音词[dān yīn cí, ㄉㄢ ㄧㄣ ㄘˊ, / ] monosyllabic word, #121,196 [Add to Longdo]
单音节[dān yīn jié, ㄉㄢ ㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] monosyllabic; a monosyllable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
単音節[たんおんせつ, tan'onsetsu] (adj-no) monosyllabic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  monosyllabic
      adj 1: having or characterized by or consisting of one syllable

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top