ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monk

M AH1 NG K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monk-, *monk*
English-Thai: Longdo Dictionary
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monk(n) พระสงฆ์, See also: ภิกษุ, สงฆ์, ผู้ออกบวช, พระผู้ถือศีล, Syn. friar, brother, hermit
monkey(n) ลิง, Syn. primate, lemur
monkey(n) เด็กซุกซน
monkey(vt) เลียนแบบ
monkey(sl) ผู้ติดยา, See also: ขี้ยา
monkey(sl) 500 ปอนด์
monkish(adj) เกี่ยวกับพระ
monkey with(phrv) ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. meddle with
monkeyshine(n) การเล่นคะนอง, See also: การเล่นไม่รู้เรื่อง
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monk(มังคฺ) n. พระ,สงฆ์,ผู้ออกบวช
monkey(มัง'คี) n. ลิง
monkey businessพฤติกรรมที่ไม่เอาจริงเอาจังหรือไม่สุจริต
monkeyshine(มัง'คีไชน์) n. การเล่นพิเรน,การกระทำที่ไม่ค่อยสุจริต
monkhood(มังคฺ'ฮูด) n. ความเป็นพระ,พระทั้งหลาย
grease monkeyช่างกล

English-Thai: Nontri Dictionary
monk(n) พระ,ภิกษุ,ผู้ออกบวช
monkey(n) ลิง,กระบี่,วานร
monkish(adj) ของพระ,สันโดษ,คล้ายพระ,เกี่ยวกับพระ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monkeyลิง [การแพทย์]
Monkey boardแท่น (Platform) เล็กๆ แขวนอยู่ส่วนบนของหอเจาะ (derrick), Example: แขวนในระดับความสูงตรงกับส่วนบนสุดของก้านเจาะ (ประมาณ 90 ฟุต) และเป็นที่ที่ derrick man (ดูคำ derrick man) อยู่ปฏิบัติงาน [ปิโตรเลี่ยม]
Monkey Diseasesลิง, โรค [การแพทย์]
Monkey Kidney Cells, Primaryเซลล์ไตลิง [การแพทย์]
Monkeypoxฝีดาษลิง [การแพทย์]
Monkeypox, Humanฝีดาษลิงในคน [การแพทย์]
Monkeysลิง [TU Subject Heading]
Monkeysลิง [การแพทย์]
Monkeys in literatureลิงในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Monkeys, Dusky Leafค่าง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
monk supply(n) สังฆภัณฑ์
monkey with(vt) ยุ่งกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monkA lot of reports came to the policeman that a wild monkey was found.
monkA man can no more become a woman than a monkey can develop into a man.
monkA monkey is climbing up a tall tree.
monkA monkey is mature at a few years old.
monkBut when the monkey came back, the tin cup was always empty.
monkDon't monkey around with my papers.
monkFactional in-fighting threw a monkey wrench into the deliberations.
monkFor example, vervet monkeys learn to use a certain call in the presence of circling eagles, who prey on the monkeys.
monkHe climbed up the tree like a monkey.
monkHe had a little piano on wheels, and a poor thin monkey which sat on top of it.
monkHe is up to some monkey business.
monkHe practices austerities almost like a monk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิกษุสงฆ์(n) Buddhist monk, See also: monk, Syn. ภิกขุ, พระสงฆ์, ภิกษุ, พระภิกษุ, Ant. ภิกขุนี, Example: เขาพบว่าชีวิตแห่งการครองตนเป็นภิกษุสงฆ์นั้นได้รับความสงบอย่างยิ่ง, Count Unit: รูป, Thai Definition: พระผู้ชายในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สงฆ์(n) monk, Syn. พระสงฆ์, ผู้ทรงศีล, บรรพฃิต, Ant. ฆราวาส
ละครลิง(n) monkey show, Example: ลิงที่เล่นในละครลิงท่าทางเฉลียวฉลาด, Thai Definition: ละครที่ใช้ลิงเป็นตัวแสดง
รูป(clas) monk, Example: พ่อนิมนต์พระสงฆ์ 5 รูปมาสวดในงานทำบุญบ้าน, Thai Definition: ลักษณนามใช้เรียกพระภิกษุสามเณร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลิง(n) monkey, See also: ape, macaque, simian, primate, Syn. กบิล, กระบี่, วานร, วอก, Example: ลิงบางพันธุ์สามารถนำมาใช้เป็นแบบอย่างในการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนโรคเอดส์, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดในอันดับ Primates ลักษณะท่าทางคล้ายคน ตีนหน้าและตีนหลังใช้จับเกาะได้ ที่มีหาง
วานร(n) monkey, Syn. ลิง, Example: หนุมานเป็นชื่อวานรเผือกที่เป็นตัวละครเรื่องรามเกียรติ์, Thai Definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดในอันดับ Primates ลักษณะท่าทางคล้ายคน ตีนหน้าและตีนหลังใช้จับเกาะได้
พระภิกษุสงฆ์(n) monk, Syn. พระสงฆ์, Example: เขาปวารณาตัวเป็นพระภิกษุสงฆ์สาวกในพุทธศาสนาทันทีที่ฟังเทศน์จบ, Count Unit: รูป, Thai Definition: ชายที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา
กุญแจเลื่อน(n) monkey wrench, See also: adjustable spanner, shifting spanner, Syn. ประแจเลื่อน, Example: การเตรียมเครื่องมือซ่อมแซมรถจักรยานต้องมีเครื่องมือเอนกประสงค์ที่มีประแจหกเหลี่ยมขนาดต่างๆ ตัวต่อโซ่ -ไขควง, กุญแจเลื่อน -คีมล็อคขนาดเล็กสามารถพกพาได้, Count Unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai Definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง มีส่วนประกอบสำหรับเลื่อนเพื่อปรับขนาดปากได้ ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
กุฎี(n) monk's cell, See also: monk's dwelling, monk's house, Syn. กุฏิ, Example: เมื่อสร้างกุฎีหลังใหม่เสร็จแล้ว จึงรื้อกุฎีเก่าซึ่งเป็นฝากระดาน เปลี่ยนสร้างเป็นตึก, Count Unit: หลัง, Thai Definition: กระท่อมที่อยู่ของนักบวช เช่น พระภิกษุ, เรือนหรือตึกสำหรับพระภิกษุสามเณรอยู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุฏิ(n) monk's house, See also: monk's cell, monk's dwelling, Syn. กุฎี, Example: วัดบ้านป่า นอกจากจะมีกุฏิหลังย่อมๆ มุงสังกะสี แล้ว ก็มีศาลาทรงโปร่งๆ อีกเพียง 1 หลัง, Count Unit: หลัง, Thai Definition: เรือนหรือตึกสำหรับพระภิกษุสามเณรอยู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (n) EN: senior monk  FR: mâitre spirituel [m]
อาตมา[āttamā] (pr) EN: I (for monks)  FR: je (pour les moines)
ใบสุทธิ[baisutthi] (n) EN: certificate of identity ; monk's identification card
บรรพชา[banphachā = bapphachā] (v) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk  FR: entrer dans les ordres ; tonsurer
บรรพชิต[banphachit = bapphachit] (n) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice  FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
บาตร[bāt] (n) EN: monk's alms bowl  FR: sébile [f] ; bol d'aumône des bonzes [m]
บิณฑบาต[binthabāt] (n) EN: food offerings to a monk
บวช[būat] (v) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure  FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชเป็นพระ[būat pen phra] (v, exp) EN: enter the monkhood
บวชพระ[būat phra] (v, exp) EN: go into monkhood ; ordain into monkhood ; become a monk  FR: devenir moine

CMU English Pronouncing Dictionary
MONK M AH1 NG K
MONKS M AH1 NG K S
MONKEE M AA1 NG K IY0
MONKEY M AH1 NG K IY0
MONK'S M AH1 NG K S
MONKEES M AA1 NG K IY0 Z
MONKEYS M AH1 NG K IY0 Z
MONKEY'S M AH1 NG K IY0 Z
MONKEYING M AH1 NG K IY0 IH0 NG
MONKEYLIKE M AH1 NG K IY0 L AY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monk (n) mˈʌŋk (m uh1 ng k)
monks (n) mˈʌŋks (m uh1 ng k s)
monkey (v) mˈʌŋkiː (m uh1 ng k ii)
monkeys (v) mˈʌŋkɪz (m uh1 ng k i z)
monkish (j) mˈʌŋkɪʃ (m uh1 ng k i sh)
monkeyed (v) mˈʌŋkɪd (m uh1 ng k i d)
monkeying (v) mˈʌŋkɪɪŋ (m uh1 ng k i i ng)
monkey-nut (n) mˈʌŋkɪ-nʌt (m uh1 ng k i - n uh t)
monkey-nuts (n) mˈʌŋkɪ-nʌts (m uh1 ng k i - n uh t s)
monkey-jacket (n) mˈʌŋkɪ-ʤækɪt (m uh1 ng k i - jh a k i t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hóu, ㄏㄡˊ, ] monkey, #7,413 [Add to Longdo]
[sēng, ㄙㄥ, ] monk; Sangha, the Buddhist monastic order, #8,690 [Add to Longdo]
猴子[hóu zi, ㄏㄡˊ ㄗ˙, ] monkey, #8,730 [Add to Longdo]
[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, ] monkey, #16,414 [Add to Longdo]
僧侣[sēng lǚ, ㄙㄥ ㄌㄩˇ, / ] monk, #36,906 [Add to Longdo]
沙门[shā mén, ㄕㄚ ㄇㄣˊ, / ] monk (Sanskrit: Sramana, originally refers to north India); Buddhist monk, #49,256 [Add to Longdo]
猴痘病毒[hóu dòu bìng dú, ㄏㄡˊ ㄉㄡˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] monkey pox virus [Add to Longdo]
隐修士[yǐn xiū shì, ㄧㄣˇ ㄒㄧㄡ ㄕˋ, / ] monk (Christian) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
文句を言う[もんくをいう, monkuwoiu] (vi, vt) ต่อว่า, ตำหนิ, บ่น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mönch {m} | Mönche {pl}monk | monks [Add to Longdo]
Mönchsittich {m} [ornith.]Monk Parakeet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
あん肝;鮟肝[あんきも, ankimo] (n) monkfish liver; goosefish liver [Add to Longdo]
いじくり回す;弄くり回す;弄くりまわす[いじくりまわす, ijikurimawasu] (v5s) (uk) (See いじり回す) to fiddle with; to monkey around with [Add to Longdo]
お寺;御寺[おてら, otera] (n) (1) (hon) (pol) (See 寺・てら) temple; (2) (abbr) (See 御寺様) monk [Add to Longdo]
お寺様;お寺さま;御寺様[おてらさま, oterasama] (n) (hon) monk [Add to Longdo]
お坊さん(P);御坊さん[おぼうさん, obousan] (n) (See 坊さん) Buddhist priest; monk; (P) [Add to Longdo]
ものか;もんか[monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]
ウーリーモンキー[u-ri-monki-] (n) woolly monkey (any New World monkey of genus Lagothrix) [Add to Longdo]
グエノン;ゲノン;グェノン[guenon ; genon ; guenon] (n) guenon (any Old World monkey of genus Cercopithecus) [Add to Longdo]
コモンキャリア[komonkyaria] (n) common carrier [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コモンキャリヤー[こもんきゃりやー, komonkyariya-] common carrier [Add to Longdo]
専門家システム[せんもんかシステム, senmonka shisutemu] expert system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
文句[もんく, monku] Worte, Ausdruck, Bemerkung, Klage [Add to Longdo]
紋切り型[もんきりがた, monkirigata] uebliche_Form(el), feste_Form(el) [Add to Longdo]
門下生[もんかせい, monkasei] Schueler, Juenger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 monk
   n 1: a male religious living in a cloister and devoting himself
      to contemplation and prayer and work [syn: {monk},
      {monastic}]
   2: United States jazz pianist who was one of the founders of the
     bebop style (1917-1982) [syn: {Monk}, {Thelonious Monk},
     {Thelonious Sphere Monk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top