ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monarch

M AA1 N AA2 R K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monarch-, *monarch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monarch(n) พระมหากษัตริย์, See also: กษัตริย์, พระราชา, เจ้าแผ่นดิน, Syn. king, queen, emperor
monarchy(n) การปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข, See also: ราชาธิปไตย, ระบอบกษัตริย์, Syn. kingship, sovereignty
monarchy(n) ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
monarchic(adj) เกี่ยวกับกษัตริย์
monarchist(n) ผู้เชื่อในระบอบการปกครองแบบกษัตริย์
monarchical(adj) เกี่ยวกับกษัตริย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monarch(มอน'เนิร์ค) n. กษัตริย์,พระราชา,พระมหากษัตริย์,พระราชินี,ประมุขของรัฐ
monarchical(มะนาร์'คิคัล) adj. เกี่ยวกับกษัตริย
monarchism(มอน'เนอคิสซึม) n. ลัทธิราชาธิปไตย., See also: monarchistic adj.
monarchy(มอน'เนิร์คคี) n. ระบอบกษัตริย์,ราชาธิปไตย
absolute monarchyราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราช (not limited by laws)
constitutional monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
limited monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

English-Thai: Nontri Dictionary
monarch(n) กษัตริย์,ราชา,ราชินี,ราชวงศ์,ผีเสื้อขนาดใหญ่
monarchical(adj) เกี่ยวกับราชาธิปไตย,เกี่ยวกับระบอบกษัตริย์,เกี่ยวกับราชวงศ์
monarchist(n) ผู้นิยมระบอบราชาธิปไตย
monarchy(n) การปกครองระบอบราชาธิปไตย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monarchโมนอาร์ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monarchismกษัตริย์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
monarchyราชาธิปไตย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monarchyราชาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
monarchy, absoluteสมบูรณาญาสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
monarchy, constitutionalระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
monarchy, limitedปริมิตาญาสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monarchyราชาธิปไตย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am the monarch of the sea I am the ruler of the...ฉันเป็นพระราชาแห่งทะเล ฉันเป็นเจ้าผู้ปกครอง... Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Thais have so much respect for their monarch that up until Rama III changed the law no one could utter His Majesty's name.คนไทยเคยเคารพราชวงศ์มาก... ...นั่นจนกระทั่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 ได้เปลี่ยนกฏหมาย โดยในตอนนั้นไม่มีใครสามารถเอ่ยนามพระองค์ได้ด้วยซ้ำ Brokedown Palace (1999)
A monarch who fails to keep his word is uncivilized, unenlightened and ungrateful.พระราชาธิบดีที่ไม่รักษาคำพูดของเขาจะไม่พัฒนา ไม่มีความรู้ และน่าสะอิดสะเอียน. Anna and the King (1999)
which Monarch is sometimes known as "the Tragic queen"?พระมหากษัตริย์พระองค์ไหน ที่รู้จักกันในนาม"สมเด็จพระบรมราชินีนาถ" Mr. Monk and the Game Show (2004)
- A true monarch bestows favors.\ความจริงที่ฉันเป็นที่ชื่นชอบของราชวงศ์กษัติย์ The Serena Also Rises (2008)
Every monarch in history has succeeded someone who's dead or just about to be.สวัสดีจ้ะ เมอร์เทิล ที่รัก คุณมาก่อนเวลา คุณทั้งสองคงรู้จักกันแล้ว แต่คุณคงยังไม่ได้พบ - พระเจ้าจอร์ชที่ 6 The King's Speech (2010)
Still, the Monarchs will crush you before you have a chance...โมนาชคงหลงรักคุณก่อนที่ คุณจะได้โอกาส... You Smell Like Dinner (2011)
Well, uh, it turns out, all the great monarchs have always had holy men by their sides to consecrate wars...ก็.. กลายเป็นว่า มหากษัตริย์ทุกองค์ต้องมี The End of the World as We Knew It (2011)
When do the people decide that Viserys Targaryen is the rightful monarch after all?เมื่อใดกันว่าผู้คนจะตัดสินว่า วิเซอร์รี่ ทาร์เกเรียน เป็นกษัตริย์ที่ดี ในที่สุด The Wolf and the Lion (2011)
Though why someone of your stature would be interested in a small-town monarch such as myself is a mystery to me.ถึงอย่างงั้นทำไมคนที่อยู่ในระดับคุณถึงถูกสนใจ ให้มาเป็นกษัตริย์ในเมืองเล็ก เหมือนอย่างฉัน แล้วฉันก็ไม่สามารถอธิบายได้ Whatever I Am, You Made Me (2012)
Monarch butterflies aren't even in season.ปกติผีเสื้อโมนาร์ช มันไม่เคยมีในฤดูนี้ Blue on Blue (2013)
It's a caterpillar that will turn into a monarch butterfly.มันเป็นหนอนที่จะโตเป็นผีเสือโมนาร์ค Let the Games Begin (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monarchHe is an absolute monarch.
monarchThe band played for the visiting monarch.
monarchThe monarch is supposed to attend the funeral.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูธร 1(n) king, See also: monarch, Syn. พระราชา, กษัตริย์, พระเจ้าแผ่นดิน, ผู้ทรงแผ่นดิน, Notes: (สันสกฤต)
ภูเนตุ(n) king, See also: monarch, Syn. ภูบดินทร์, ภูเบนทร์, ภูเบศวร์, ภูธร, ภูนาถ, ภูธเรศ, พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชา, กษัตริย์, Notes: (สันสกฤต)
ภูเบนทร์(n) king, See also: monarch, Syn. ภูบดินทร์, ภูเบนทร์, ภูเบศวร์, ภูธร, ภูนาถ, ภูธเรศ, พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชา, กษัตริย์, Notes: (สันสกฤต)
ภูเบศวร์(n) king, See also: monarch, Syn. ภูบดินทร์, ภูเบนทร์, ภูเบศวร์, ภูธร, ภูนาถ, ภูธเรศ, พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชา, กษัตริย์, Notes: (สันสกฤต)
ภูภุช(n) king, See also: monarch, Syn. ภูบดินทร์, ภูเบนทร์, ภูเบศวร์, ภูธร, ภูนาถ, ภูธเรศ, พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชา, กษัตริย์, Notes: (สันสกฤต)
พระเจ้าแผ่นดิน(n) king, See also: monarch, sovereign, His Majesty, Syn. พระเจ้าอยู่หัว, ในหลวง, กษัตริย์, พระราชา, พระมหากษัตริย์, Example: เวลานั้นเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองหลักมีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งและมีอุปราชองค์หนึ่ง, Count Unit: องค์, Thai Definition: คำเรียกพระมหากษัตริย์, Notes: (ราชา)
เจ้าแผ่นดิน(n) king, See also: monarch, Syn. กษัตริย์, พระราชา, Ant. ราษฎร, ไพร่พล, Example: ประเทศของเรายังอยู่ได้เท่าทุกวันนี้ก็เพราะเรามีในหลวงและพระราชินีเป็นเจ้าแผ่นดิน
นางท้าว(n) queen, See also: monarch, crown, empress, Syn. นางพญา, นางผู้เป็นใหญ่, Count Unit: องค์
นางพญา(n) queen, See also: monarch, crown, empress, Syn. ราชินี, นางท้าว, Ant. พญา, Example: เมียเขาสวยสง่ายังกับเป็นนางพญาผู้น่าเกรงขาม, Count Unit: องค์, Thai Definition: นางผู้เป็นใหญ่
ราชย์(n) state of being king, See also: monarchy, kingship, Syn. รัช, ราไชศวรรย์, ราชสมบัติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิป[athip] (n) EN: king; monarch; sovereign  FR: souverain [m] ; roi [m]
กษัตริย์[kasat] (n) EN: king ; monarch ; ruler ; the first Hindu caste  FR: roi [m] ; monarque [m] ; souverain [m]
มหากษัตริย์[mahākasatri] (n) EN: king ; emperor ; monarch
นกจับแมลงจุกดำ[nok jap malaēng juk dam] (n, prop) EN: Black-naped Monarch  FR: Tchitrec azuré [m] ; Gobemouche azuré [m] ; Gobemouche monarque azuré [m] ; Monarque azuré [m]
นกแซวสวรรค์[nok saēo sawan] (n) EN: monarch
นกแซวสวรรค์[nok saēo sawan] (n) EN: Monarchidae
พระเจ้าแผ่นดิน[phrajāophaendin] (n) EN: king ; monarch ; sovereign ; His Majesty  FR: roi [m]
ภูมี[phūmī] (n) EN: king ; monarch  FR: roi [m] ; monarque [m]
เปลี่ยนแผ่นดิน[plīen phaendin] (v, exp) EN: change of reign ; change of dynasty ; have a change of monarch ; have a new king ; change of government
ระบบกษัตริย์[rabop kasat] (n, exp) EN: monarchy

CMU English Pronouncing Dictionary
MONARCH M AA1 N AA2 R K
MONARCHS M AA1 N AA2 R K S
MONARCHY M AA1 N AA0 R K IY0
MONARCH'S M AA1 N AA2 R K S
MONARCHIES M AA1 N AA0 R K IY0 Z
MONARCHIST M AA1 N AA0 R K IH0 S T
MONARCHISTS M AA1 N AA0 R K IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monarch (n) mˈɒnək (m o1 n @ k)
monarchs (n) mˈɒnəks (m o1 n @ k s)
monarchy (n) mˈɒnəkiː (m o1 n @ k ii)
monarchic (j) mˈənˈaːkɪk (m @1 n aa1 k i k)
monarchies (n) mˈɒnəkɪz (m o1 n @ k i z)
monarchism (n) mˈɒnəkɪzəm (m o1 n @ k i z @ m)
monarchist (n) mˈɒnəkɪst (m o1 n @ k i s t)
monarchists (n) mˈɒnəkɪsts (m o1 n @ k i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] monarch; lord; gentleman; ruler, #2,010 [Add to Longdo]
君主[jūn zhǔ, ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ, ] monarch; sovereign, #13,481 [Add to Longdo]
国君[guó jūn, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄩㄣ, / ] monarch, #35,956 [Add to Longdo]
君权[jūn quán, ㄐㄩㄣ ㄑㄩㄢˊ, / ] monarchial power, #66,539 [Add to Longdo]
君主政治[jūn zhǔ zhèng zhì, ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ ㄓㄥˋ ㄓˋ, ] monarchy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Monarch {m}monarch [Add to Longdo]
Monarchie {f} | Monarchien {pl}monarchy | monarchies [Add to Longdo]
Monarchismus {m}monarchism [Add to Longdo]
Monarchist {m} | Monarchisten {pl}monarchist | monarchists [Add to Longdo]
monarchisch {adj}monarchic [Add to Longdo]
monarchischemonarchistic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
モナーキー[mona-ki-] (n) monarchy [Add to Longdo]
鵜松明樺[うだいかんば;ウダイカンバ, udaikanba ; udaikanba] (n) (uk) monarch birch (Betula maximowicziana); Japanese birch [Add to Longdo]
[おう, ou] (n,n-suf) (1) king; ruler; sovereign; monarch; (2) king (for senior player) (shogi); (P) [Add to Longdo]
王国[おうこく, oukoku] (n) kingdom; monarchy; (P) [Add to Longdo]
王者[おうじゃ, ouja] (n) king; monarch; ruler; (P) [Add to Longdo]
王制[おうせい, ousei] (n) monarchical system [Add to Longdo]
王政[おうせい, ousei] (n) monarchy; imperial rule [Add to Longdo]
王党[おうとう, outou] (n) royalists; monarchists [Add to Longdo]
君(P);公[きみ, kimi] (pn,adj-no) (1) (male) (fam) (used colloquially by young females) you; buddy; pal; (2) (arch) monarch; ruler; sovereign; (one's) master; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 monarch
   n 1: a nation's ruler or head of state usually by hereditary
      right [syn: {sovereign}, {crowned head}, {monarch}]
   2: large migratory American butterfly having deep orange wings
     with black and white markings; the larvae feed on milkweed
     [syn: {monarch}, {monarch butterfly}, {milkweed butterfly},
     {Danaus plexippus}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top