ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mollycoddle

M AA1 L IY0 K AA2 D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mollycoddle-, *mollycoddle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mollycoddle(vt) ตามใจมากไป, See also: เอาอกเอาใจมากไป, Syn. spoil, indulge, cosset, pamper
mollycoddle(n) ผู้ถูกตามใจจนเคยตัว, Syn. recreant, craven

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mollycoddle(มอล'ลี่คอดเดิล) n. ผู้ชายหรือเด็กชายผู้ชายที่ถูกตามใจจนเคยตัว,หน้าตัวเมีย vt. ตามใจ,เอาใจ,พะนอ., See also: mollycoddler n.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข่ในหิน[khai nai hin] (adj) EN: over-protected ; coddled ; mollycoddled

CMU English Pronouncing Dictionary
MOLLYCODDLE M AA1 L IY0 K AA2 D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mollycoddle (v) mˈɒlɪkɒdl (m o1 l i k o d l)
mollycoddled (v) mˈɒlɪkɒdld (m o1 l i k o d l d)
mollycoddles (v) mˈɒlɪkɒdlz (m o1 l i k o d l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weichling {m} | Weichlinge {pl}mollycoddle | mollycoddles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mollycoddle
   n 1: a pampered darling; an effeminate man
   v 1: treat with excessive indulgence; "grandparents often pamper
      the children"; "Let's not mollycoddle our students!" [syn:
      {pamper}, {featherbed}, {cosset}, {cocker}, {baby},
      {coddle}, {mollycoddle}, {spoil}, {indulge}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top