ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

molasses

M AH0 L AE1 S AH0 Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -molasses-, *molasses*, molasse
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
molasses(n) กากน้ำตาล
molasses(n) น้ำเชื่อมข้นที่เหลือจากการตกผลึกของน้ำตาล, Syn. treacle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
molasses(มะแลส'ซิซ) n. น้ำเชื่อมหวานข้นที่เป็นส่วนที่เหลือจากการตกผลึกของน้ำตาล, Syn. syrup

English-Thai: Nontri Dictionary
molasses(n) น้ำอ้อย,กากน้ำตาล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
molassesกากน้ำตาล, ของเหลวข้นคล้ายน้ำเชื่อมมีสีน้ำตาลเข้ม  เป็นของเหลือจากการตกผลึกแยกเอาน้ำตาลบางส่วนออกแล้วในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อย ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ผงชูรส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Molassesน้ำเหลืองน้ำตาล, กากน้ำตาล [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กากน้ำตาล(n) molasses, Example: กากน้ำตาลเป็นผลิตผลพลอยได้จากการทำน้ำตาล, Thai Definition: ของเหลวข้นเหนียวสีคล้ำที่ได้จากการกลั่นน้ำตาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กากน้ำตาล[kāk nāmtān] (n, exp) EN: molasses  FR: mélasse [f]
น้ำเชื่อม[nāmcheūam] (n) EN: sirup ; treacle ; molasses  FR: sirop [m] ; mélasse [f]
น้ำอ้อย[nām øi] (n) EN: molasses ; cane juice  FR: mélasse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOLASSES M AH0 L AE1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
molasses (n) mˈəlˈæsɪz (m @1 l a1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糖蜜[táng mì, ㄊㄤˊ ㄇㄧˋ, ] molasses; syrup, #78,236 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さとうきび糖;サトウキビ糖;砂糖黍糖[さとうきびとう(さとうきび糖;砂糖黍糖);サトウキビとう(サトウキビ糖), satoukibitou ( satoukibi tou ; satou kibi tou ); satoukibi tou ( satoukibi tou )] (n) cane sugar; sugar cane juice; sugar cane molasses [Add to Longdo]
糖蜜[とうみつ, toumitsu] (n,adj-no) molasses [Add to Longdo]
蜜豆[みつまめ, mitsumame] (n) {food} mixture of boiled beans, jelly cubes, fruit pieces and molasses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  molasses
      n 1: thick dark syrup produced by boiling down juice from sugar
           cane; especially during sugar refining

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top