ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moins

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moins-, *moins*, moin
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- "Au Moins Une Fois" by Cecile Hercule -- "Au Moins Une Fois" by Cecile Hercule - Loyal and True (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี[xp] (dek āyu tam kwā sip-søng pī) EN: children younger than 12   FR: les enfants de moins de 12 ans
เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ[xp] (dek tam kwā sip-søng khūap) EN: children under 12   FR: enfants de moins de 12 ans [mpl]
คอกพยาน[n. exp.] (khøk phayān) EN: witness box ; witness stand   FR: banc des témoins [m] ; box des témoins [m]
ลบ[X] (lop) EN: minus ; less ; “-”   FR: moins ; “ -”
แม้กระนั้น[conj.] (maēkranan) EN: nevertheless ; notwithstanding   FR: néanmoins ; malgré cela ; malgré tout
ไม่ถึง[X] (mai theung) FR: moins (de) ; à peine
นำสืบ[v.] (namseūp) EN: attest ; bring witness or evidence to court ; bring witnesses to prove ; serve as proof of   FR: amener des témoins à la barre
น้อยกว่า[adv.] (nøi kwā) EN: less   FR: moins
น้อยกว่า ...[adv.] (nøi kwā ...) EN: less than ...   FR: moins que ... ; inférieur à ... ; moindre que ...
น้อยที่สุด[adj.] (nøi thīsut) EN: least ; smallest ; slightest ; tiniest ; minutest ; fewest   FR: le moins ; minimal ; minimum (adj.) (us. critiq.)

French-Thai: Longdo Dictionary
moins(adv) น้อยกว่า(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il est moins riche que moi. เขารวยกว่าฉัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top