ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moat

M OW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moat-, *moat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moat(n) คูน้ำรอบปราสาทหรือเมือง, See also: คูกำแพงเมือง, คูเมือง, Syn. fosse, ditch, canal
moat(vt) ล้อมรอบด้วยคูน้ำกว้าง, See also: ล้อมรอบด้วยคูเมือง
moated(adj) ซึ่งมีคูล้อมรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moat(โมท) n. คู,คูกำแพงเมือง, Syn. trench

English-Thai: Nontri Dictionary
moat(n) คูเมือง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คูเมือง(n) moat, See also: ditch, small canal, trench, gutter, Syn. คู, คูน้ำ, Example: เมื่อตั้งราชธานีใหม่จึงต้องขุดคูเมืองขึ้นเป็นเครื่องป้องกันพระนคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอบป้อม[khrøp pǿm] (n, exp) EN: moat  FR: fossé [m] ; douve [f]
คู[khū] (n) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal  FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
คูเมือง[khūmeūang] (n) EN: moat ; ditch ; small canal ; trench ; gutter

CMU English Pronouncing Dictionary
MOAT M OW1 T
MOATS M OW1 T S
MOATES M OW1 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moat (n) mˈout (m ou1 t)
moats (n) mˈouts (m ou1 t s)
moated (j) mˈoutɪd (m ou1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, / ] moat around a city, #14,623 [Add to Longdo]
护城河[hù chéng hé, ㄏㄨˋ ㄔㄥˊ ㄏㄜˊ, / ] moat, #34,779 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] moat; swift current [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stadtgraben {m}; Festungsgraben {m}; Burggraben {m}; Wallgraben {m} | Stadtgräben {pl} | von einem ...graben umgebenmoat | moats | moated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
横堀[よこぼり, yokobori] (n) (See 竪堀) moat; horizontal trench [Add to Longdo]
外堀(P);外濠;外壕[そとぼり, sotobori] (n) outer moat (castle); (P) [Add to Longdo]
環濠[かんごう, kangou] (n) (circular) moat [Add to Longdo]
空堀;空濠[からぼり, karabori] (n) dry moat [Add to Longdo]
壕(P);濠[ごう, gou] (n) (1) (濠 is usu. filled with water, 壕 is usu. dry) moat; fosse; trench; ditch; (2) (壕 only) underground air-raid shelter; dugout; (P) [Add to Longdo]
柵;城[き, ki] (n) fortress (surrounded by a wall, moat, etc.) [Add to Longdo]
子供扱い[こどもあつかい, kodomoatsukai] (n,vs) treating someone like a child [Add to Longdo]
城池[じょうち, jouchi] (n) castle moat [Add to Longdo]
城隍[じょうこう, joukou] (n) (1) (obsc) castle and moat; castle's moat; (2) City God (Taoist guardian god of a city) [Add to Longdo]
内堀(P);内壕;内濠[うちぼり, uchibori] (n) inner moat; moat within the castle walls; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  moat
      n 1: ditch dug as a fortification and usually filled with water
           [syn: {moat}, {fosse}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top