ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mixer

M IH1 K S ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mixer-, *mixer*
English-Thai: Longdo Dictionary
good mixer(n) คนที่เข้าสังคมได้ดี, คนที่เข้ากับคนอื่นง่าย, Syn. sociable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mixer(n) เครื่องผสม, See also: เครื่องตี, เครื่องปั่น, Syn. juicer, blender, shaker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mixer(มิค'เซอะ) adj. บุคคลหรือสิ่งที่ทำการผสม,เครื่องปั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
mixer(n) เครื่องปั่น,เครื่องผสม,ผู้ที่เข้ากับคนได้ง่าย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mixerเครื่องมือที่ใช้ในการบดผสมยางให้เข้ากับสารเคมีโดยอาศัยแรงทางกล (แรงเฉือน) [เทคโนโลยียาง]
Mixersเครื่องผสม, เครื่องปั่น [การแพทย์]
Mixers, High Shearเครื่องคนแบบใช้แรงสูงมากๆ [การแพทย์]
Mixers, Simpleเครื่องผสมธรรมดา [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผสม[phasom] (v) EN: mix ; blend ; combine ; merge ; mingle  FR: mélanger ; combiner ; mixer ; composer
ปรุง[prung] (v) EN: cook ; mix ; blend ; concoct ; prepare ; combine ; compound ; dress  FR: cuisiner ; concocter ; préparer ; mixer ; composer

CMU English Pronouncing Dictionary
MIXER M IH1 K S ER0
MIXERS M IH1 K S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mixer (n) mˈɪksər (m i1 k s @ r)
mixers (n) mˈɪksəz (m i1 k s @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betontransportfahrzeug {n}mixer conveyor [Add to Longdo]
Mixer {m}blender and liquidizer [Add to Longdo]
Mixer {m}; Mischapparat {m}mixer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かくはん機;攪拌機;撹拌機[かくはんき, kakuhanki] (n) mixer; agitator [Add to Longdo]
コンクリートミキサー;コンクリトミキサ[konkuri-tomikisa-; konkuritomikisa] (n) concrete mixer [Add to Longdo]
コンパ[konpa] (n) (1) (sl) (abbr) party; social event; get-together; mixer; (2) compa (Haitian dance music); konpa; kompa; (P) [Add to Longdo]
ミキサー(P);ミキサ[mikisa-(P); mikisa] (n) mixer; (P) [Add to Longdo]
ミキサー車[ミキサーしゃ, mikisa-sha] (n) concrete mixer truck [Add to Longdo]
ミキサタイル[mikisatairu] (n) {comp} mixer tile [Add to Longdo]
ミクサー[mikusa-] (n) mixer [Add to Longdo]
音響調整卓[おんきょうちょうせいたく, onkyouchouseitaku] (n) (See 音声調整卓) mixing board (console, desk); (audio) mixer [Add to Longdo]
音声調整卓[おんせいちょうせいたく, onseichouseitaku] (n) (See 音響調整卓) mixing board (console, desk); (audio) mixer [Add to Longdo]
交際下手[こうさいべた, kousaibeta] (n,adj-na) bad at socializing; bad in social situation; being a bad mixer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ミキサ[みきさ, mikisa] mixer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mixer
   n 1: a party of people assembled to promote sociability and
      communal activity [syn: {sociable}, {social}, {mixer}]
   2: club soda or fruit juice used to mix with alcohol
   3: electronic equipment that mixes two or more input signals to
     give a single output signal
   4: a kitchen utensil that is used for mixing foods

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top