ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mitigation

M IH2 T IH0 G EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mitigation-, *mitigation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mitigation(n) การผ่อนคลาย, See also: การบรรเทา, Syn. alleviation, moderation, reduction

English-Thai: Nontri Dictionary
mitigation(n) การบรรเทา,การแบ่งเบา,อาการทุเลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mitigationการบรรเทา, การลด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mitigation of damagesการบรรเทาความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mitigation of punishmentการบรรเทาโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลดหย่อน[kān lotyǿn] (n) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment

CMU English Pronouncing Dictionary
MITIGATION M IH2 T IH0 G EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mitigation (n) mˌɪtɪgˈɛɪʃən (m i2 t i g ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミティゲーション[miteige-shon] (n) mitigation [Add to Longdo]
影響緩和[えいきょうかんわ, eikyoukanwa] (n) impact mitigation [Add to Longdo]
緩和[かんわ, kanwa] (n,vs) relief; mitigation; alleviation; relaxation; softening; (P) [Add to Longdo]
軽減措置[けいげんそち, keigensochi] (n) relief measure; mitigation measure [Add to Longdo]
減免[げんめん, genmen] (n,vs) reduction and exemption (e.g. taxes); mitigation and remission (e.g. in criminal law); (P) [Add to Longdo]
低減[ていげん, teigen] (n,vs) decrease; reduction; fall; depreciation; mitigation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mitigation
   n 1: to act in such a way as to cause an offense to seem less
      serious [syn: {extenuation}, {mitigation}, {palliation}]
   2: a partial excuse to mitigate censure; an attempt to represent
     an offense as less serious than it appears by showing
     mitigating circumstances [syn: {extenuation}, {mitigation}]
   3: the action of lessening in severity or intensity; "the object
     being control or moderation of economic depressions" [syn:
     {moderation}, {mitigation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top