ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mitigat

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mitigat-, *mitigat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mitigate(vt) ทำให้ลดน้อยลง, See also: ทำให้ทุเลาลง, แบ่งเบา, บรรเทา, Syn. alleviate, lessen, moderate
mitigate(vi) บรรเทา, See also: ลดลง, อ่อนลง, Syn. relieve
mitigate(vi) ทำให้อ่อนโยนขึ้น, Syn. extenuate, palliate, Ant. exacerbate
mitigating(adj) ซึ่งช่วยลดหย่อน, See also: ซึ่งช่วยบรรเทา, Syn. circumstances, factors
mitigation(n) การผ่อนคลาย, See also: การบรรเทา, Syn. alleviation, moderation, reduction
mitigate against(phrv) ทำให้ยุ่งยาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mitigate(มิท'ทะเกท) v. ทำให้เบาบาง,ทำให้ลดน้อยลง,แบ่งเบา, See also: mitigable adj. mitigatedly adv. mitigation n. mitigator n. mitigative adj mitigatory adj., Syn. abate, Ant. intensify

English-Thai: Nontri Dictionary
mitigate(vt) ทำให้เบาบางลง,บรรเทา,แบ่งเบา,ทุเลา
mitigation(n) การบรรเทา,การแบ่งเบา,อาการทุเลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mitigating circumstancesเหตุบรรเทาโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mitigationการบรรเทา, การลด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mitigation of damagesการบรรเทาความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mitigation of punishmentการบรรเทาโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดโทษ(v) mitigate, See also: be commuted, Ant. เพิ่มโทษ, Example: มาเฟียออสเตรีย 2 คนถูกศาลตัดสินจำคุกคนละ 2 ปี แต่ศาลลดโทษให้เหลือแค่รอลงอาญา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลดหย่อน[kān lotyǿn] (n) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment
ค่อยยังชั่ว[khǿiyangchūa] (v) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage  FR: aller mieux ; se remettre
ลดโทษ[lot thōt] (v, exp) EN: mitigate
ผ่อนหนักเป็นเบา[phǿnnakpenbao] (v) EN: mitigate a sentence
ทุเลา[thulao] (v) EN: abate ; diminish ; decrease ; reduce ; lighten ; relieve ; alleviate ; ease ; mitigate
ทุเลา[thulao] (v) EN: relieve ; abate ; lessen ; mitigate ; alleviate ; lighten ; ease ; reduce ; remit

CMU English Pronouncing Dictionary
MITIGATE M IH1 T AH0 G EY2 T
MITIGATED M IH1 T AH0 G EY2 T IH0 D
MITIGATES M IH1 T AH0 G EY2 T S
MITIGATING M IH1 T AH0 G EY2 T IH0 NG
MITIGATION M IH2 T IH0 G EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mitigate (v) mˈɪtɪgɛɪt (m i1 t i g ei t)
mitigated (v) mˈɪtɪgɛɪtɪd (m i1 t i g ei t i d)
mitigates (v) mˈɪtɪgɛɪts (m i1 t i g ei t s)
mitigating (v) mˈɪtɪgɛɪtɪŋ (m i1 t i g ei t i ng)
mitigation (n) mˌɪtɪgˈɛɪʃən (m i2 t i g ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミティゲーション[miteige-shon] (n) mitigation [Add to Longdo]
影響緩和[えいきょうかんわ, eikyoukanwa] (n) impact mitigation [Add to Longdo]
緩和[かんわ, kanwa] (n,vs) relief; mitigation; alleviation; relaxation; softening; (P) [Add to Longdo]
軽減措置[けいげんそち, keigensochi] (n) relief measure; mitigation measure [Add to Longdo]
減免[げんめん, genmen] (n,vs) reduction and exemption (e.g. taxes); mitigation and remission (e.g. in criminal law); (P) [Add to Longdo]
低減[ていげん, teigen] (n,vs) decrease; reduction; fall; depreciation; mitigation; (P) [Add to Longdo]
和らぐ[やわらぐ, yawaragu] (v5g,vi) to soften; to calm down; to be mitigated; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top