ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misspeak

M IH0 S S P IY1 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misspeak-, *misspeak*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misspeak(vi) พูดผิด, Syn. mispronounce
misspeak(vt) พูดผิด, Syn. mispronounce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misspeak(มิสสพีค') vt.,vi. พูดผิด,ออกเสียงผิด

CMU English Pronouncing Dictionary
MISSPEAK M IH0 S S P IY1 K
MISSPEAK M IH0 S P IY1 K

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  misspeak
      v 1: pronounce a word incorrectly; "She mispronounces many
           Latinate words" [syn: {mispronounce}, {misspeak}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top