ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mishandle

M IH0 S HH AE1 N D AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mishandle-, *mishandle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mishandle(vt) ทำผิด, See also: ใช้ในทางที่ผิด, Syn. mistreat, misemploy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mishandle(มิสแฮน'เดิล) vt. จัดการอย่างไม่ถูก, Syn. mismanage

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mishandle the sails- you capsize and die. Oh. Now, does little miss nice have a name?ถ้าคุมใบเรือไม่ดี เรือก็คว่ำและคุณก็ตาย เอาล่ะ แล้วคุณนายดีจังมีชื่อรึเปล่า? Beginner Pottery (2010)
Oh, yeah? I'll mishandle you,โอ้ เหรอ ฉันจะทำพลาดจม Love Machine (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรมาน[thøramān] (v) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle  FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[thøramān-thørakam] (v, exp) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle

CMU English Pronouncing Dictionary
MISHANDLE M IH0 S HH AE1 N D AH0 L
MISHANDLED M IH0 S HH AE1 N D AH0 L D
MISHANDLES M IH0 S HH AE1 N D AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mishandle (v) mˌɪshˈændl (m i2 s h a1 n d l)
mishandled (v) mˌɪshˈændld (m i2 s h a1 n d l d)
mishandles (v) mˌɪshˈændlz (m i2 s h a1 n d l z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mishandle
   v 1: make a mess of, destroy or ruin; "I botched the dinner and
      we had to eat out"; "the pianist screwed up the difficult
      passage in the second movement" [syn: {botch}, {bodge},
      {bumble}, {fumble}, {botch up}, {muff}, {blow}, {flub},
      {screw up}, {ball up}, {spoil}, {muck up}, {bungle},
      {fluff}, {bollix}, {bollix up}, {bollocks}, {bollocks up},
      {bobble}, {mishandle}, {louse up}, {foul up}, {mess up},
      {fuck up}]
   2: manage badly or incompetently; "The funds were mismanaged"
     [syn: {mismanage}, {mishandle}, {misconduct}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top