ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misgive

M IH0 S G IH1 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misgive-, *misgive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misgive(vt) ทำให้กลัว, See also: ทำให้สงสัย
misgiven(vt) กริยาช่องที่ 2 ของ misgive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misgive(มิสกิฟว') {misgave,misgiven,misgiving,misgives} vt.,vi. สงสัย,แคลงใจ,หวั่นหวาด, Syn. doubt

English-Thai: Nontri Dictionary
misgive(vt) ทำให้แคลงใจ,ทำให้สงสัย,ทำให้หวาดหวั่น

CMU English Pronouncing Dictionary
MISGIVE M IH0 S G IH1 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misgive (v) mˌɪsgˈɪv (m i2 s g i1 v)
misgiven (v) mˌɪsgˈɪvn (m i2 s g i1 v n)
misgives (v) mˌɪsgˈɪvz (m i2 s g i1 v z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  misgive
      v 1: suggest fear or doubt; "Her heart misgave her that she had
           acted inexcusably"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top