ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misfire

M IH0 S F AY1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misfire-, *misfire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misfire(vi) (เครื่องยนต์) ไม่ติด, See also: ไม่ระเบิด
misfire(vi) (ปืน) ยิงไม่ออก, See also: ปืน ด้าน, ไม่ลั่น
misfire(vi) (แผนการ) ผิดพลาด, See also: แผนการ ไม่ประสบความสำเร็จ, ไม่เป็นผล, ไม่ได้ผลตามความมุ่งหมาย, Syn. fail, Ant. succeed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misfire(มิสไฟ'เออะ) vi.,n. (การ) ไม่ติดไฟ, (เครื่อง) ไม่ติด,ไม่เกิดผล,ไม่ระเบิด, Syn. miscarry, fail

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
misfireการจุดระเบิดไม่ครบสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
misfire; miss๑. จุดระเบิดไม่ครบสูบ๒. การจุดระเบิดไม่ครบสูบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Misfireการจุดระเบิดไม่ครบสูบ [พลังงาน]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้าน(adj) misfire, Syn. ไม่ติด, Example: ปะทัดด้านมันจึงไม่มีเสียง, Thai Definition: จุดไม่ติดหรือไม่ระเบิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าน[dān] (v) EN: to misfire ; fail to explode  FR: rater ; faire long feu

CMU English Pronouncing Dictionary
MISFIRE M IH0 S F AY1 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misfire (v) mˌɪsfˈaɪər (m i2 s f ai1 @ r)
misfired (v) mˌɪsfˈaɪəd (m i2 s f ai1 @ d)
misfires (v) mˌɪsfˈaɪəz (m i2 s f ai1 @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不発[ふはつ, fuhatsu] (n) misfire; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misfire
   n 1: an explosion that fails to occur [syn: {misfire}, {dud}]
   2: a failure to hit (or meet or find etc) [syn: {miss},
     {misfire}]
   v 1: fail to fire or detonate; "The guns misfired"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top