ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

miserably

M IH1 Z ER0 AH0 B L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miserably-, *miserably*, miserab
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
miserably(adv) อย่างทุกข์ยาก

English-Thai: Nontri Dictionary
miserably(adv) อย่างทนทุกข์ทรมาน,อย่างขัดสน,อย่างยากไร้,อย่างน่าสังเวช

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Since I failed miserably with an Austrian wife... an exotic failure with a Tibetan wife seems misguided.ตั้งแต่ที่ผิดหวังปางตาย กับภรรยาชาวออสเตรีย จะมาผิดหวังต่างแดนกับ ภรรยาชาวทิเบตอีกก็คงไม่ไหวล่ะ Seven Years in Tibet (1997)
I thought it would make me miserably homesick.I thought it would make me miserably homesick. Anna and the King (1999)
The stench of ammonia and feces overwhelm you, as 30,000 silent chickens sit miserably in total darkness waiting to die.กลิ่นเหม็นของแอมโมเนีย และมูลไก่ที่คละฟุ้งไปทั่ว จากบรรดาฝูงไก่ทั้ง 30,000 ตัว ที่กำลังนั่งรอคอย ความตายอย่างเงียบๆ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
What I am having trouble with... is how a thousand men could have failed so miserably against twenty.ที่ข้าไม่เข้าใจคือ คนนับพัน พ่ายแพ้ให้กับคนไม่ถึง 20 Ironclad (2011)
"And the godless witch was miserably burnt to death."และเผานางด้วยความร้อนจนถึงแก่ความตาย The Boss Baby (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข็ญใจ(adv) sufferably, See also: miserably, Syn. ยากเข็ญ, ทุกข์เข็ญ, ทุกข์, Example: ชาวเขาในปัจจุบันไม่ยากเย็นเข็ญใจเหมือนสมัยก่อน, Thai Definition: อย่างลำบากยากเย็นหรือไม่สะดวกสบาย
เข็ญ(adv) sufferably, See also: miserably, Syn. เข็ญใจ, ยากเข็ญ, ทุกข์เข็ญ, Example: แม้เธอลำบากยากเข็ญอย่างไรเธอก็อดทน เพื่อลูกน้อยทั้ง 3 คน, Thai Definition: อย่างลำบากยากเย็นหรือไม่สะดวกสบาย
อนาถ(adv) pitifully, See also: miserably, tragically, pitiably, Syn. น่าสังเวช, สลดใจ, Example: ผู้ใหญ่บ้านถูกมือปืนยิงจนเสียชีวิตอย่างอนาถ, Notes: (บาลี)
อนาถา(adv) pitifully, See also: miserably, tragically, Syn. น่าสงสาร, น่าสังเวช, อนาถ, Example: เธอต้องหลบหนีไปทำแท้งอย่างอนาถา
อย่างลำบาก(adv) difficulty, See also: miserably, badly, hard to do, with difficulty, Ant. อย่างง่ายดาย, อย่างสบาย, Example: คุณยายที่นอนอยู่ข้างๆ เตียงคุณแม่ลุกเดินไปไหนอย่างลำบาก
อย่างลำบาก(adv) difficultly, See also: miserably, badly, hard to do, with difficulty, Ant. อย่างง่ายดาย, อย่างสบาย, Example: คุณยายที่นอนอยู่ข้างๆ เตียงคุณแม่ลุกเดินไปไหนอย่างลำบาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[anāthā] (adv) EN: pitifully ; miserably ; tragically

CMU English Pronouncing Dictionary
MISERABLY M IH1 Z ER0 AH0 B L IY0
MISERABLY M IH1 Z R AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
miserably (a) mˈɪzrəbliː (m i1 z r @ b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可哀[kě āi, ㄎㄜˇ ㄞ, ] miserably [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  miserably
      adv 1: in a miserable manner; "I bit my lip miserably and
             nodded"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top