ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mischievousness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mischievousness-, *mischievousness*, mischievousnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mischievousness(n) ความเป็นอันตราย, See also: ความหายนะ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mischievousness (n) mˈɪstʃɪvəsnəs (m i1 s ch i v @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
わんぱく盛り;腕白盛り[わんぱくざかり, wanpakuzakari] (n) (at the) peak of mischievousness; little demon (of children) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mischievousness
   n 1: an attribute of mischievous children [syn: {naughtiness},
      {mischievousness}, {badness}]
   2: the trait of behaving like an imp [syn: {impishness},
     {mischievousness}, {puckishness}, {whimsicality}]
   3: reckless or malicious behavior that causes discomfort or
     annoyance in others [syn: {mischief}, {mischief-making},
     {mischievousness}, {deviltry}, {devilry}, {devilment},
     {rascality}, {roguery}, {roguishness}, {shenanigan}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top