ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mischievou

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mischievou-, *mischievou*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mischievous(adj) ซน, See also: ซุกซน, เกเร, Syn. naughty
mischievous(adj) ซึ่งเป็นอันตราย, See also: ซึ่งเป็นภัย, Syn. harmful
mischievously(adv) อย่างเป็นภัย
mischievousness(n) ความเป็นอันตราย, See also: ความหายนะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mischievous(มิส'ชะเวิส) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย,ซุกซน., See also: mischievousness n., Syn. troublesome

English-Thai: Nontri Dictionary
mischievous(adj) แกล้ง,เป็นอันตราย,ซน,ประสงค์ร้าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mischievous(adj) ก่อกวน, ตัวป่วน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mischievouHe like be mischievous.
mischievouHe was as mischievous as any boy in the class.
mischievouIt is true the boy mischievous, but he is kind at heart.
mischievouKeep an eye on the boys; they are mischievous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เล่น(adj) playful, See also: mischievous, frisky, frolicsome, sportive, Syn. มีอารมณ์ขัน, สนุก, สนุกสนาน, Example: ในบทบาทของคุณพ่อ เขาเป็นคนใจดี ร่าเริง อ่อนโยน ขี้เล่น, Thai Definition: ชอบเล่น, ชอบเย้าแหย่คนอื่น
เก(adj) mischievous, See also: idle, Syn. เกเร, Example: ในสังคมวัยรุ่นกลุ่มอาจพาให้เด็กดีๆ กลายเป็นเด็กเก ชอบก่อความวุ่นวาย, Thai Definition: ไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบ
ซุกซน(adv) naughtily, See also: mischievously, Syn. ซน, คะนอง, คึกคะนอง, Ant. เรียบร้อย, Example: เขาไม่มีเวลาไปเล่นซุกซนเหมือนเด็กคนอื่น, Thai Definition: ซนนอกลู่นอกทาง, ซอกแซกเล่น
แก่นแก้ว(adj) naughty, See also: mischievous, Syn. ซุกซน, ดื้อ, เกเร, Ant. เรียบร้อย, Example: เธอเป็นคนแก่นแก้วมาแต่เด็ก, Thai Definition: เก่งในทางซุกซนหรือในทางไม่สู้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก[kē] (adj) EN: mischievous ; naughty ; idle  FR: tordu (fam.)
เกเร[kērē] (v) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous  FR: se conduire mal
ขี้เล่น[khīlen] (adj) EN: playful ; mischievous ; frisky ; frolicsome  FR: joueur [m] ; jouette [f] (Belg.)
ซน[son] (adj) EN: mischievous ; naughty  FR: turbulent ; dissipé
ซุกซน[sukson] (adj) EN: naughty ; mischievous  FR: polisson ; espiègle

CMU English Pronouncing Dictionary
MISCHIEVOUS M IH1 S CH AH0 V AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mischievous (j) mˈɪstʃɪvəs (m i1 s ch i v @ s)
mischievously (a) mˈɪstʃɪvəsliː (m i1 s ch i v @ s l ii)
mischievousness (n) mˈɪstʃɪvəsnəs (m i1 s ch i v @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wán, ㄨㄢˊ, / ] mischievous; obstinate; to play; stupid; stubborn; naughty, #36,265 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
いたずら好き;悪戯好き[いたずらずき, itazurazuki] (adj-na,adj-no) mischievous [Add to Longdo]
やんちゃ[yancha] (adj-na,n) naughty; mischievous [Add to Longdo]
わんぱく盛り;腕白盛り[わんぱくざかり, wanpakuzakari] (n) (at the) peak of mischievousness; little demon (of children) [Add to Longdo]
悪戯小僧[いたずらこぞう, itazurakozou] (n) mischievous boy [Add to Longdo]
悪戯盛り;いたずら盛り[いたずらざかり, itazurazakari] (n) mischievous age [Add to Longdo]
悪戯坊主;いたずら坊主[いたずらぼうず, itazurabouzu] (n) mischievous boy; troublemaker; pesky kids [Add to Longdo]
悪巫山戯;悪ふざけ[わるふざけ, warufuzake] (n,vs) prank; practical joke; horseplay; mischievous trick [Add to Longdo]
腕白小僧[わんぱくこぞう, wanpakukozou] (n) naughty (mischievous) boy, little rascal (devil); brat [Add to Longdo]
腕白仲間[わんぱくなかま, wanpakunakama] (n) group (gang) of naughty (mischievous) boys [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top