ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mirth

M ER1 TH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mirth-, *mirth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mirth(n) ความรื่นเริง, See also: ความสนุกสนาน, ความครื้นเครง, ความเฮฮา, Syn. gaiety, joyousness, Ant. gloom, sadness
mirthful(adj) เต็มไปด้วยความรื่นเริง, Syn. happy, merry, Ant. sad, depressed
mirthless(adj) ไม่ร่าเริง, See also: ไม่เบิกบาน
mirthfully(adv) อย่างร่าเริง, See also: อย่างเบิกบาน, Syn. cheerfully, humorously
mirthlessly(adv) อย่างไม่เบิกบาน
mirthfulness(n) ความรื่นเริง, Syn. joy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mirth(เมิร์ธ) n. ความรื่นเริง,ความเบิกบานใจ,การสรวลเสเฮฮา., See also: mirthful adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
mirth(n) ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน
mirthful(adj) รื่นเริง,สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,สรวลเสเฮฮา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รี้ริก(adv) mirthfully (laugh), See also: happily, Thai Definition: เสียงหัวเราะเมื่อถูกหยอก
กระทิกกระทวย(adv) gigglingly, See also: mirthfully, tremblingly, Syn. ระริกระรี้, ระรี่ระริก, Example: หล่อนทำกระทิกกระทวยเมื่ออยู่ใกล้แฟน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขบขัน[khopkhan] (adj) EN: amusing ; funny ; mirthful ; humorous ; comic ; jocular  FR: amusant ; drôle ; gai ; joyeux
ครึกครื้น[khreukkhreūn] (v) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful
ครึกครื้น[khreukkhreūn] (adj) EN: merry ; jolly ; hilarious ; mirthful  FR: joyeux
ความรื่นเริง[khwām reūnroēng] (n) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry  FR: gaieté [f] ; joie [f] ; amusement [m] ; enjouement [m]
กระดี๊กระด๊า[kradikradā] (v) EN: giggle mirthfully ; exhibit great excitement; to be overly excited ; tremble
ระรื่น[rareūn] (adj) EN: delightful ; refreshing ; beaming ; mirthful ; pleasant  FR: agréable ; plaisant

CMU English Pronouncing Dictionary
MIRTH M ER1 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mirth (n) mˈɜːʳθ (m @@1 th)
mirthful (j) mˈɜːʳθfəl (m @@1 th f @ l)
mirthless (j) mˈɜːʳθləs (m @@1 th l @ s)
mirthfully (a) mˈɜːʳθfəliː (m @@1 th f @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mirth
      n 1: great merriment [syn: {hilarity}, {mirth}, {mirthfulness},
           {glee}, {gleefulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top