ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

minuteness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -minuteness-, *minuteness*, minutenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
minuteness(n) ความสำคัญน้อยมาก, See also: เรื่องเล็กน้อยมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
minuteness(n) ความละเอียดลออ,ความประณีต,ความพิถีพิถัน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
minuteness (n) mˈaɪnjˈuːtnəs (m ai1 n y uu1 t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
精粗[せいそ, seiso] (n) fineness or coarseness; minuteness or roughness [Add to Longdo]
[び, bi] (n,adj-na) (1) minuteness; (2) one millionth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 minuteness
   n 1: the property of being very small in size; "hence the
      minuteness of detail in the painting" [syn:
      {diminutiveness}, {minuteness}, {petiteness}, {tininess},
      {weeness}]
   2: great precision; painstaking attention to details; "he
     examined the essay with the greatest minuteness"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top