ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

minium

M IH1 N IY0 AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -minium-, *minium*
Possible hiragana form: みにうん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
minium(มิน'เนียม) n. สารประกอบตัวตะกั่วชนิดหนึ่ง
aluminium(อะลิว' มิเนียม) n. ธาตุอะลูมิเนียม
condominium(คอนดะมิน'เนียม) n. การร่วมกันควบคุมหรือปกครอง,รัฐบาลร่วม,บ้านอพาร์ทเม้นท์ที่ผู้อยู่มีกรรมสิทธิส่วนตัวของแต่ละห้องอาพาร์เม้นท์,ตึกอพาร์ทเม้นท์ดังกล่าว -pl. -niums
dominium(โดมิน'เนียม) n. อำนาจสมบูรณ์ใช้ในหรือจำหน่ายทรัพย์สิน

English-Thai: Nontri Dictionary
aluminium(n) อลูมิเนียม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกั่วแดง(n) red lead, See also: minium, vivid red opaque oxide (used chiefly as a pigment), cinnabar, Syn. เสน, Thai Definition: สารประกอบประเภทออกไซด์ของตะกั่ว ลักษณะเป็นผงละเอียดสีแดงเข้ม ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสีทา และทำแก้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารชุด[ākhānchut] (n) EN: condominium ; condo  FR: appartement en copropriété [m] ; condo [m] (Québ.)
อลูมินัม[alūminam] (n) EN: aluminium  FR: aluminium [m]
อะลูมิเนียม = อลูมิเนียม[alūminīem] (n) EN: aluminium  FR: aluminium [m]
คอนโด[khøndō] (n) EN: condo (abbrev. - inf.)  FR: appartement [m] ; condo [m] (Québ.) ; condominium [m] (angl.)
คอนโดมิเนียม[khøndōminīem] (n) EN: condominium  FR: appartement [m] ; condo [m] (Québ.) ; condominium [m] (angl.)
กระดาษฟอยล์[kradāt føi] (n, exp) EN: aluminium foil  FR: papier aluminium [m] ; papier alu [m]
ล้อแม็ก[lø maēk] (n, exp) EN: aluminium alloy wheel  FR: jante en allge [f]
นกหัวขวานแดงลาย[nok hūa khwān daēng lāi] (n, exp) EN: Banded Woodpecker  FR: Pic minium [m]
ตะกั่วแดง[takūa daēng] (n, exp) EN: red lead ; minium ; vivid red opaque oxide ; cinnabar  FR: minium [m] ; cinabre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MINIUM M IH1 N IY0 AH0 M

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルキルアルミニウム[arukiruaruminiumu] (n) alkylaluminium [Add to Longdo]
アルマイト[arumaito] (n) anodized aluminum (from Alumite (brand name)); anodised aluminium [Add to Longdo]
アルミ[arumi] (n) (abbr) (See アルミニウム) aluminum (Al); aluminium; (P) [Add to Longdo]
アルミサッシ[arumisasshi] (n) (abbr) aluminium sash (aluminum) (i.e. window frame) [Add to Longdo]
アルミニウム(P);アルミニューム[aruminiumu (P); aruminyu-mu] (n,adj-no) aluminum (Al); aluminium; (P) [Add to Longdo]
アルミニウム合金[アルミニウムごうきん, aruminiumu goukin] (n) aluminum alloy [Add to Longdo]
アルミホイル;アルホイル(ik)[arumihoiru ; aruhoiru (ik)] (n) (abbr) aluminum foil; aluminium foil; tin foil [Add to Longdo]
アルミ缶[アルミかん, arumi kan] (n) aluminium can; aluminum can [Add to Longdo]
コンドミニアム[kondominiamu] (n) condominium; (P) [Add to Longdo]
シルミン[shirumin] (n) aluminium and sicilicum alloy (ger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  minium
      n 1: a reddish oxide of lead (Pb3O4) used as a pigment in paints
           and in glass and ceramics [syn: {red lead}, {minium}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top