ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

minion

M IH1 N Y AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -minion-, *minion*
Possible hiragana form: みにおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
minion(n) ข้าราชการผู้น้อย, See also: เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย, ลูกน้อง
minion(n) คนรับใช้, See also: สมุนรับใช้, บริวาร, Syn. slave
minion(n) คนโปรด, See also: สุดที่รัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
minion(มิน'เยิน) n. ลูกมือ,คนรับใช้,สมุนรับใช้, Syn. henchman
dominion(ดะมิน'เยิน) n. อำนาจการปกครอง,การปกครอง,การครอบงำ, Syn. authority, government

English-Thai: Nontri Dictionary
minion(n) บ่าว,คนรับใช้,คนรัก,สมุน,ข้าราชการผู้น้อย,ผู้แทน
dominion(n) อาณานิคม,ประเทศราช,เมืองขึ้น,แว่นแคว้น,อาณาจักร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Judging by this, you guys are prime Minion material.ประเมิณแล้ว พวกคุณเป็นผู้รับใช้ที่ดี Inspector Gadget 2 (2003)
We vampires are not minions of the devil.ขอเวลาสักครู่นะครับ Sparks Fly Out (2008)
Are Blair's minions gonna break her fingers?แบลร์กับพรรคพวกจะตามมา หักนิ้วเขารึเปล่า The Ex-Files (2008)
I really wouldn't mind getting away from my minion duties.ฉันคงไม่ได้คิดอะไรมาก เพราะยังมีภาระนี่อีก Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Your minions told me about choosing the next queen.ก็ดีใช่ไหมล่ะ ? ที่จะมีที่ดี ๆ ที่จะใช้เวลาอย่างมีความสุข The Goodbye Gossip Girl (2009)
Sophie, you're minion number one.โซเฟีย เธอเป็นคนโปรดคนแรก Enough About Eve (2009)
If you go down the rabbit hole, it's going to take moreit's going to take more than Blair Waldorf and your army of minions to drag you back out.ถ้าคุณลงไปในรูกระต่าย จะต้องใช้แรงมากกว่า แบล วาลดอร์ฟ และบริวาร ดึงคุณขึ้นมา The Last Days of Disco Stick (2009)
Then I'll have my minions call off the search.ดี เธอคิดจริงๆหรอว่าเขาจะไปงานกับฉัน คือ เขาคงจะไป ถ้าฉันได้คุยกับเขาก่อน They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Knowing how the queen controls her minions could have proven valuable.การที่รู้ว่าราชินีควบคุม บริวารได้อย่างไรนั้นมีค่ามาก Legacy of Terror (2009)
I sent one of my minions to Tiffany's to pick up a little something for you.ฉันส่งคนรับใช้ ไปที่ร้านทิฟฟานี่ เพื่อเลือกของบางอย่าง มาให้เธอ Hitting the Ground (2010)
Even N.Y.U. Minions very second-rate.ขนาดคนสนิท ยังเป็นพวกไม่มีหน้ามีตา The Empire Strikes Jack (2010)
My minions knew her for a whole yearคนรับใช้ฉันรู้จักเธอ มานาน The Townie (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
minionHe is just a minion of the minister.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักร[ānājak] (n) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom  FR: royaume [m] ; empire [m]
ประเทศราช[prathētsarāt] (n) EN: colony ; dependency ; vassal state ; dominion ; protectorate  FR: colonie [f] ; protectorat [m] ; État vassal [m]
สมุน[samun] (n) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling  FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MINION M IH1 N Y AH0 N
MINIONS M IH1 N Y AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
minion (n) mˈɪnɪəʳn (m i1 n i@ n)
minions (n) mˈɪnɪəʳnz (m i1 n i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Büttel {m}minion of the law [Add to Longdo]
Günstling {m} | Günstlinge {pl}minion | minions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドミニオン[dominion] (n) dominion [Add to Longdo]
ミニオン[minion] (n) minion [Add to Longdo]
自治領[じちりょう, jichiryou] (n) self-governing dominion [Add to Longdo]
主権[しゅけん, shuken] (n) sovereignty; supremacy; dominion; (P) [Add to Longdo]
所有権[しょゆうけん, shoyuuken] (n) ownership; dominion; ownership rights; proprietorship; property rights; (P) [Add to Longdo]
属領[ぞくりょう, zokuryou] (n) possession; dependency; territory; dominion [Add to Longdo]
領地[りょうち, ryouchi] (n,adj-no) territory; dominion; grounds (e.g. school); (P) [Add to Longdo]
領土[りょうど, ryoudo] (n,adj-no) dominion; territory; possession; (P) [Add to Longdo]
領分[りょうぶん, ryoubun] (n) territory; domain; dominion; possession; sphere of action [Add to Longdo]
領有権[りょうゆうけん, ryouyuuken] (n) territorial right; dominion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  minion
      n 1: a servile or fawning dependant

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top