ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mineral water

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mineral water-, *mineral water*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mineral water(n) น้ำแร่, See also: น้ำเกลือแร่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mineral waterน้ำแร่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mineral water industryอุตสาหกรรมน้ำแร่ [TU Subject Heading]
Mineral watersน้ำแร่ [TU Subject Heading]
Mineral Watersน้ำแร่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mineral waterI always carry a bottle of mineral water with me.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำแร่[nāmraē] (n, exp) EN: mineral water  FR: eau minérale [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矿水[kuàng shuǐ, ㄎㄨㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] mineral water, #104,447 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクアミネラル[akuamineraru] (n) mineral water (wasei [Add to Longdo]
ミネラルウォーター;ミネラルウォータ;ミネラルウォタ[mineraruuo-ta-; mineraruuo-ta ; mineraruuota] (n) mineral water [Add to Longdo]
ミネラルウオーター[mineraruuo-ta-] (n) mineral water [Add to Longdo]
鉱水[こうすい, kousui] (n) mineral water [Add to Longdo]
名水[めいすい, meisui] (n) famous mineral water; famous spring; famous river [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mineral water
   n 1: water naturally or artificially impregnated with mineral
      salts or gasses; often effervescent; often used
      therapeutically

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top