ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mineral oil

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mineral oil-, *mineral oil*
English-Thai: Longdo Dictionary
mineral oil(n, phrase) ขี้ผึ้งหรือแวกซ์เหลวที่เหลือจากการกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mineral Oilน้ำมันแร่, น้ำมันที่ขุดเจาะจากพื้นดิน, น้ำมัน [การแพทย์]
Mineral Oil, Medicinalน้ำมันแร่ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำมันแร่[nāmman raē] (n, exp) EN: mineral oil  FR: huile minérale [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鉱物油[こうぶつゆ, koubutsuyu] (n) mineral oil [Add to Longdo]
鉱油[こうゆ, kouyu] (n) mineral oil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mineral oil
      n 1: a distillate of petroleum (especially one used medicinally
           as a laxative or stool softener)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top