ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mimosa

M IH0 M OW1 S AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mimosa-, *mimosa*
Possible hiragana form: みもさ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mimosa(n) ต้นไมยราบ, See also: ผักกระเฉด
mimosa(n) ไม้พุ่มเขตร้อนมีดอกสีเหลือง

English-Thai: Nontri Dictionary
mimosa(n) กระถินเหลือง,กระถินณรงค์,ไม้ตระกูลไมยราบ,จามจุรี,ผักกระเฉด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mimosa pigraไมยราบยักษ์ [TU Subject Heading]
Mimosa Pudicaไมยราบ [การแพทย์]
Mimosaceaeมิโมซาซี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mimosa(n) เครื่องดื่มชนิดหนึ่งทำจากเหล้าแชมเปญและน้ำส้ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไมยราบ(n) sensitive plant, See also: Mimosa pudica Linn., Syn. ต้นไมยราบ, ต้นกระทืบยอด, Example: ใบต้นไมยราบหุบเมื่อถูกกระเทือน, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้พุ่มขนาดเล็กชนิด Mimosa pudica Linn. ในวงศ์ Leguminosae ใบคล้ายใบกระเฉดเมื่อถูกกระเทือนก็หุบราบไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเฉด[krachēt] (n) EN: Water Minosa  FR: mimosa d'eau [m] ; cresson (de fontaine) [m]
ผักกระเฉด[phak krachēt] (n) EN: water mimosa ; neptunia  FR: mimosa d'eau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MIMOSA M IH0 M OW1 S AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mimosa (n) mˈɪmˈouzə (m i1 m ou1 z @)
mimosas (n) mˈɪmˈouzəz (m i1 m ou1 z @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミモザ[mimoza] (n) mimosa [Add to Longdo]
ミモザサラダ[mimozasarada] (n) mimosa salad [Add to Longdo]
含羞草[おじぎそう, ojigisou] (n) (1) mimosa; (2) sensitive plant [Add to Longdo]
眠り草[ねむりぐさ, nemurigusa] (n) mimosa [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mimosa
   n 1: evergreen Australasian tree having white or silvery bark
      and young leaves and yellow flowers [syn: {silver wattle},
      {mimosa}, {Acacia dealbata}]
   2: any of various tropical shrubs or trees of the genus Mimosa
     having usually yellow flowers and compound leaves
   3: a mixed drink containing champagne and orange juice [syn:
     {mimosa}, {buck's fizz}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top