ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mildewed

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mildewed-, *mildewed*, mildew, mildewe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mildewed(adj) ซึ่งมีเชื้อราขึ้นเป็นดวง
mildew(n) โรคเชื้อราที่ขึ้นเป็นดวงบนสิ่งที่ชื้น, Syn. fungus, smut
mildew(vi) เชื้อราขึ้นเป็นดวง, Syn. mold, spoil
mildew(vt) ทำให้เชื้อราขึ้นเป็นดวง, Syn. mold, spoil
mildewy(adj) ซึ่งมีเชื้อราขึ้นเป็นดวง, Syn. moldy, mildewed

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mildewed (v) mˈɪldjuːd (m i1 l d y uu d)
mildew (v) mˈɪldjuː (m i1 l d y uu)
mildews (v) mˈɪldjuːz (m i1 l d y uu z)
mildewing (v) mˈɪldjuːɪŋ (m i1 l d y uu i ng)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mildew(มิล'ดิว) n. โรคเชื้อราชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
mildew(n) เห็ดรา,โรคเชื้อรา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Downy mildew diseasesโรคเชื้อราน้ำค้าง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รา[rā] (n) EN: fungus ; mould ; mildew  FR: moisissure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MILDEW M IH1 L D UW2
MILDEWS M IH1 L D UW2 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白粉病[bái fěn bìng, ㄅㄞˊ ㄈㄣˇ ㄅㄧㄥˋ, ] powdery mildew, #69,977 [Add to Longdo]
霉病[méi bìng, ㄇㄟˊ ㄅㄧㄥˋ, ] mildew; fungal growth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mehltau {m}mildew [Add to Longdo]
Schimmel {m}; Schimmelpilz {m} | Schimmelpilze {pl}mildew | mildews [Add to Longdo]
schimmelfest {adj}mildew-proof [Add to Longdo]
schimmelig {adj}mildewy [Add to Longdo]
schimmelig werden | schimmelig werdend | verschimmeltto mildew | mildewing | mildewed [Add to Longdo]
stockig; stockfleckig {adj}mildewed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うどんこ病;ウドンコ病;饂飩粉病[うどんこびょう(うどんこ病;饂飩粉病);ウドンコびょう(ウドンコ病), udonkobyou ( udonko byou ; udon kona byou ); udonko byou ( udonko byou )] (n) powdery mildew [Add to Longdo]
べと病;露菌病[べとびょう;ろきんびょう(露菌病), betobyou ; rokinbyou ( tsuyu kin byou )] (n) downy mildew (disease) [Add to Longdo]
防カビ;防黴[ぼうカビ(防カビ);ぼうかび(防黴);ぼうばい(防黴), bou kabi ( bou kabi ); boukabi ( bou bai ); boubai ( bou bai )] (n) mold prevention; mildew prevention [Add to Longdo]
防カビ剤;防黴剤[ぼうカビざい(防カビ剤);ぼうかびざい(防黴剤);ぼうばいざい(防黴剤), bou kabi zai ( bou kabi zai ); boukabizai ( bou bai zai ); boubaizai ( bou bai zai ] (n) anti-mold agent; mildew-proofing agent [Add to Longdo]
[かび(P);カビ, kabi (P); kabi] (n) mold; mould; mildew; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top