ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

miff

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miff-, *miff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
miff(vi) รุกราน, See also: ระราน, ทำให้เคือง, Syn. provoke, offend
miff(vt) รุกราน, See also: ระราน, ทำให้เคือง, Syn. provoke, offend
miffed(adj) โกรธ, See also: ไม่พอใจ, Syn. angry, troubled
miffed(sl) รำคาญ, See also: รู้สึกหงุดหงิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
miff(มิฟ) vt. รุกราน,ทำให้ขุ่นเคือง,ทำผิด

CMU English Pronouncing Dictionary
MIFFED M IH1 F T
MIFFLIN M IH1 F L IH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
剥れる[むくれる, mukureru] (v1,vi) (1) (uk) to become angry or sullen; to take offense; to be miffed; (2) to come unstuck from; to peel off; to come off; to be taken off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 miff
   n 1: a state of irritation or annoyance [syn: {huff}, {miff},
      {seeing red}]
   v 1: cause to be annoyed; "His behavior really miffed me"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top