ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

microscopic

M AY2 K R AH0 S K AA1 P IH0 K   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -microscopic-, *microscopic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
microscopic[ADJ] ซึ่งมีขนาดเล็กมาก, See also: เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์, Syn. diminutive, minute, invisible
microscopically[ADV] ทางกล้องจุลทรรศน์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
microscopic(ไมโครสคอพ'พิค, -เคิล) adj. เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น,เล็กมาก,จิ๋ว, See also: microscopically adv., Syn. minuscule,minute,tiny
microscopical(ไมโครสคอพ'พิค, -เคิล) adj. เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น,เล็กมาก,จิ๋ว, See also: microscopically adv., Syn. minuscule,minute,tiny

English-Thai: Nontri Dictionary
microscopic(adj) เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์,เล็กมาก,จิ๋ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
microscopic๑. เล็กมาก๒. -เห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์๓. -ส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
microscopic anatomy; microanatomyจุลกายวิภาคศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ histology] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
microscopic fieldลานเห็นในกล้องจุลทรรศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Microscopic จุลทรรศน์
หมายถึงเล็กมาก ๆ โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 0.5 - 100 ไมครอน เห็นได้ โดยการขยายด้วยกล้องไมโครสโคปหรือกล้องจุลทรรศน์ [สิ่งแวดล้อม]
Microscopic Anatomyจุลกายวิภาคศาสตร์, จุลกายวิภาค [การแพทย์]
Microscopic Appearanceลักษณะทางกล้องจุลทรรศน์ [การแพทย์]
Microscopic Characteristicsลักษณะที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์ [การแพทย์]
Microscopic Diagnosisการวินิจฉัยทางกล้องจุลทรรศน์ [การแพทย์]
Microscopic Examinationตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์, ลักษณะจากกล้องจุลทรรศน์, การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ [การแพทย์]
Microscopic Featuresลักษณะจุลสัณฐาน [การแพทย์]
Microscopic Fociจุดโรคขนาดจุลทรรศน์ [การแพทย์]
Microscopic Identificationการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ [การแพทย์]
Microscopic Methodโดยดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah. Masuka found microscopic algae Inside the garbage bags with the bodies.มาซุกะเจอสาหร่ายขนาดเล็กมากในถุงขยะพวกนั้นกับศพ See-Through (2007)
Debra: masuka found microscopic algae Inside the garbage bags with the body.มาซูกะเจอสาหร่ายขนาดจิ๋ว ในถุงขยะกับศพ The Dark Defender (2007)
This is equipped with some kind of microscopic, infrared tracking device that determines her mother's communist affiliations?เดาว่ามันคงติดอุปกรณ์... พวกไมค์และเครื่องติดตามสินะ จะได้รู้ว่าแม่เธอเป็นคอมมิวนิสต์รึเปล่า Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
The part of my brain that you'd need to hit to kill me... is microscopic.จุดตายในสมองผม ที่คุณต้องยิงให้โดน มันเล็กมาก Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
It makes huge look bloody microscopic.ยิ่งกว่าเสียอีก มันทำให้คำว่ามหาศาลหมดความหมายไปเลย Duplicity (2009)
Whatever microscopic parts he's made out of, they're probably metal, right?อย่างไร ก็ตาม ไมโครชิป หรือ ส่วนประกอบของมันก็ทำมาจาก ส่วนใหญ่ ก็เป็น โลหะ, .ถูกไหม Legion (2009)
The microscopic metal deposits on the clipped thumb bone don't match the baker's cigar cutter, but fortunately I'm extremely thorough and tenacious.ภาพจากกล้องจุลทรรศน์พบเศษโลหะติดอยู่บนกระดูกนิ้วหัวแม่มือที่ถูกตัด ไม่ตรงกับที่ตัดซิกาของคนทำขนมปัง แต่โชคดีที่ผมพยายามอย่างหนัก The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
- Despite the boiling,I was able to get microscopic samples from the bones.ถึงจะต้มแ้ล้ว แต่ผมก็เอาอนุภาคจิ๋วนี่ ออกมาจากกระดูกได้ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Dr.Hodgins found microscopic fragments of steel and traces of lubricating oil.ด็อกเตอร์ฮอดจินส์ พบอนุภาคขนาดเล็ก ของเหล็กกล้าและร่องรอย ของน้ำมันหล่อลื่น The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Even if we were to manage to move him from the gateroom into quarantine, it's just a matter of time before the infected area would burst open and release microscopic spores into the ship's air.ถึงแม้ว่าถ้าพวกเราจัดการ ให้เคลื่อนย้ายเขามาที่ห้องเกต ในพื้นที่กักกันเชื้อโรค Cloverdale (2010)
It could have been a microscopic droplet for all we know.มันอาจจะหยดมาเป็นหยดเล็กๆ เท่าที่ฉัีนรู้นะ Cloverdale (2010)
They've found that down at the microscopic level, billions of times smaller than atoms, forces are actually caused by the movement of tiny particles.พวกเขาได้สร้างเครื่องอะตอม ยอดเยี่ยมยักษ์การสอบสวน วิธีที่สี่แรงพื้นฐานทำงานจริง พวกเขาได้พบว่าลดลง ในระดับกล้องจุลทรรศน์ Is There a Creator? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
microscopicThe author's verbiage produced a document of mammoth size and microscopic import.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุล[adj.] (jun) EN: minute ; microscopic ; small   FR: microscopique
สาหร่ายขนาดเล็กมาก[n. exp.] (sārāi khanāt lek māk) EN: microscopic algae   FR: algue microscopique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MICROSCOPIC    M AY2 K R AH0 S K AA1 P IH0 K
MICROSCOPICALLY    M AY2 K R AH0 S K AA1 P IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
microscopic    (j) mˌaɪkrəskˈɒpɪk (m ai2 k r @ s k o1 p i k)
microscopical    (j) mˌaɪkrəskˈɒpɪkl (m ai2 k r @ s k o1 p i k l)
microscopically    (a) mˌaɪkrəskˈɒpɪkliː (m ai2 k r @ s k o1 p i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニューモノウルトラマイクロスコーピックシリコヴォルケーノコニオシス[, nyu-monourutoramaikurosuko-pikkushirikovoruke-nokonioshisu] (n) (See 塵肺) pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis; pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis [Add to Longdo]
マイクロスコピック;ミクロスコピック[, maikurosukopikku ; mikurosukopikku] (n) microscopic [Add to Longdo]
極微[きょくび;ごくび, kyokubi ; gokubi] (adj-na,n,adj-no) microscopic; infinitesimal [Add to Longdo]
珪性肺塵症[けいせいはいじんしょう, keiseihaijinshou] (n) pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis; pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis [Add to Longdo]
検鏡[けんきょう, kenkyou] (n,vs,adj-no) microscopic examination; microscopy [Add to Longdo]
顕微[けんび, kenbi] (adj-na,n) microscopic [Add to Longdo]
紅雪[こうせつ, kousetsu] (n) (See 赤雪) red snow (due to microscopic algae, yellow sand, etc.) [Add to Longdo]
赤雪[せきせつ;あかゆき, sekisetsu ; akayuki] (n) red snow (due to microscopic algae, yellow sand, etc.) [Add to Longdo]
微小[びしょう, bishou] (adj-na,n,adj-no) microscopic; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 microscopic
   adj 1: of or relating to or used in microscopy; "microscopic
       analysis"; "microscopical examination" [syn:
       {microscopic}, {microscopical}]
   2: visible under a microscope; using a microscope [syn:
     {microscopic}, {microscopical}]
   3: extremely precise with great attention to details; "examined
     it with microscopic care"
   4: so small as to be invisible without a microscope;
     "differences were microscopic" [syn: {microscopic},
     {microscopical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top