ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mezzanine

M EH1 Z AH0 N IY2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mezzanine-, *mezzanine*
Possible hiragana form: めっざにね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mezzanine(n) ระเบียงที่ยื่นออกมาระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองของตัวตึก, See also: ชั้นลอย, Syn. second floor, balcony
mezzanine(n) ระเบียงชั้นล่างสุดในโรงละคร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mezzanine(เมซ'ซะนิน) n. ชั้นล่างที่อยู่ระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองของตัวตึก,ที่นั่งชั้นต่ำสุดของที่นั่งที่เป็นวงเหนือพื้นขึ้นไป

English-Thai: Nontri Dictionary
mezzanine(n) ชั้นลอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mezzanine; entresolชั้นเสริม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
New York's finest dining at the fabled Sea Bream restaurant on our mezzanine level.ไปกับดินเนอร์สุดหรูในนครนิวยอร์ค ที่ร้านอาหาร Sea Bream ณ บริเวณชั้นลอยของเรา ปวดกล้ามเนื้อหรอครับ? 1408 (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นลอย(n) mezzanine, Example: ถัดลงมาจากห้องนอนของลูกชายเป็นชั้นลอย มีบังตาพับได้กั้นไว้, Thai Definition: ชั้นที่อยู่ระหว่างชั้น โดยสร้างยื่นออกมาเพียงส่วนหนึ่งหรือครึ่งหนึ่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
MEZZANINE M EH1 Z AH0 N IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mezzanine (n) mˈɛzəniːn (m e1 z @ n ii n)
mezzanines (n) mˈɛzəniːnz (m e1 z @ n ii n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
メザニンカード[mezaninka-do] (n) {comp} mezzanine card [Add to Longdo]
メザニンボード[mezaninbo-do] (n) {comp} mezzanine board [Add to Longdo]
中二階[ちゅうにかい, chuunikai] (n) mezzanine floor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mezzanine
   n 1: first or lowest balcony [syn: {mezzanine}, {first balcony}]
   2: intermediate floor just above the ground floor [syn:
     {mezzanine}, {mezzanine floor}, {entresol}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top