ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mettle

M EH1 T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mettle-, *mettle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mettle(n) อุปนิสัยใจคอ, See also: นิสัย
mettle(n) ความกล้าหาญ, See also: ความสามารถในการตัดสินใจทำบางสิ่งได้เป็นอย่างดี, Syn. courage, bravery
mettlesome(adj) กล้าหาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mettle(เมท'เทิล) n. อารมณ์เฉพาะ,ใจ,ความกล้าหาญ,น้ำใสใจคอ. on one's mettle ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ถูกกระตุ้นให้กระทำให้ดีที่สุด
mettlesome(เมท'เทิลเซิม) adj. กล้าหาญ,มีอารมณ์, Syn. spirited, courageous

English-Thai: Nontri Dictionary
mettle(n) ความมีน้ำใจ,น้ำใสใจคอ,ความกล้าหาญ
mettlesome(adj) มีใจ,กล้า,มีอารมณ์,กล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คึก[kheuk] (v) EN: be in high mettle ; be impetuous ; be wild ; be high-spirited ; be dashing ; be fiery
ตลกคะนอง[talok khanøng] (x) EN: crack jokes ; wild comical ; mettlesome joke; savage joke
ไว้ลาย[wailāi] (v) EN: do oneself justice ; be as good as ever ; show one's mettle ; leave behind one's reputation ; keep up one's reputation

CMU English Pronouncing Dictionary
METTLE M EH1 T AH0 L
METTLEN M EH1 T L AH0 N
METTLER M EH1 T L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mettle (n) mˈɛtl (m e1 t l)
mettlesome (j) mˈɛtlsəm (m e1 t l s @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気概(P);気慨(iK)[きがい, kigai] (n) strong spirit; mettle; backbone; guts; fighting spirit; (P) [Add to Longdo]
勇気凛々;勇気凛凛[ゆうきりんりん, yuukirinrin] (adj-t,adv-to) full of spirit; brimming with courage; high-spirited; mettlesome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mettle
   n 1: the courage to carry on; "he kept fighting on pure spunk";
      "you haven't got the heart for baseball" [syn: {heart},
      {mettle}, {nerve}, {spunk}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top