ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meticulousness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meticulousness-, *meticulousness*, meticulousnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meticulousness(n) ความประณีต, See also: ความเรียบร้อย, ความละเอียดลออ, ความถี่ถ้วน, Syn. conscientiousness, pedantry

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความละเอียดอ่อน(n) meticulousness, See also: carefulness, scrupulosity, thoroughness, Example: เพศหญิงเป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อนในการทำสิ่งต่างๆ มากกว่าเพศชาย, Thai Definition: ความเอาใจใส่อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
ความประณีต(n) meticulousness, See also: meticulosity, scrupulousness, Syn. ความละเอียดลออ, Ant. ความหยาบ, Example: งานทำเครื่องถมทองนี้ต้องใช้ความประณีตอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความละเอียด[khwām la-īet] (n) EN: delicacy ; elaboration ; meticulousness ; carefulness ; scrupulosity ; thoroughness ; susceptibilities

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meticulousness (n) mˈɪtˈɪkjuləsnɪs (m i1 t i1 k y u l @ s n i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
凝り性[こりしょう, korishou] (adj-na,adj-no,n) (1) fastidiousness; enthusiasm for one thing; meticulousness; monomania; obsession; (2) susceptibility for a stiffening of the shoulders; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  meticulousness
      n 1: strict attention to minute details [syn: {meticulousness},
           {meticulosity}, {punctiliousness}, {scrupulousness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top