ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

metastasis

M AH0 T AE1 S T AH0 S IH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -metastasis-, *metastasis*, metastasi
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
Metastasis (เม็ดแทส)(n) การแพร่กระจายของเนื้อร้าย มะเร็ง ไปยังอวัยวะอื่นๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
metastasis(n) การแพร่กระจายของเนื้อร้าย, Syn. cancer, change

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
metastasis(มะแทส'ทะซิส) n. การย้ายของโรคหรือเชื้อหรือเซลล์จากส่วนหนึ่งหรืออวัยวะหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งหรืออวัยวะหนึ่งที่ไม่ติดต่อกันโดยตรง., See also: metastatic adj. pl. metastases

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
metastasisการแพร่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metastasisเนื้องอกส่วนที่กระจายออกมา, การแพร่กระจาย, การลามเข้าไปในเนื้อเยื่อใกล้ๆ, เนื้องอกกระจายไปที่อื่น, การกระจายไปตามเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ, การลุกลามไปสู่ส่วนอื่น, เนื้องอกที่ลามไปที่กะโหลกศีรษะ [การแพทย์]
Metastasis, Blow outโป่งพองออกจนแตก [การแพทย์]
Metastasis, Distanceแพร่กระจายไปอยู่ในบริเวณที่ห่างไกลออกไปจากก้อน [การแพทย์]
Metastasis, Distantการแพร่กระจายไปไกลๆ, กระจายไปที่อวัยวะห่างไกล [การแพทย์]
Metastasis, Hematogenousการแพร่กระจายทางเลือด [การแพทย์]
Metastasis, Osteoblasticการแพร่กระจายชนิดสร้างกระดูก [การแพทย์]
Metastasis, Osteolyticการแพร่กระจายชนิดทำลายกระดูก [การแพทย์]
Metastasis, Regional Lymph Nodeการกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
METASTASIS M AH0 T AE1 S T AH0 S IH0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Metastase {f}; Tochtergeschwulst {f} [med.] | Metastasen {pl} | Metastasen bildendmetastasis | metastases | metastatic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
転移[てんい, ten'i] (n,vs,adj-no) (1) moving (with the times); changing (with the times); (2) metastasis; (3) (See 相転移) transition (i.e. phase transition); (4) transfer (of learning); (5) transference (in psychoanalysis); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  metastasis
      n 1: the spreading of a disease (especially cancer) to another
           part of the body

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top